GRAITEC, międzynarodowy producent oprogramowania BIM, CAD, a także dostawca najnowszych technologii i usług w branży AEC oraz Platynowy Partner Autodesk w Europie i USA ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu na rynek nowego pakietu GRAITEC Advance 2017. GRAITEC Advance 2017 zawiera nowe wersje programów oraz szereg innowacyjnych rozwiązań do projektowania i modelowania dla architektów i konstruktorów.
GRAITEC od lat dostarcza swoim Klientom najwyższej jakości oprogramowanie wspierające projektowanie, dlatego premiera szerokiej gamy przełomowych rozwiązań dostępnych w wersji 2017 jest kontynuacją wieloletniej strategii Grupy. Ciągła inwestycja w rozwój stawia firmę GRAITEC na pozycji lidera w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań dla szeroko pojętej branży budowlanej na całym świecie.

Francis Guillemard, CEO w firmie GRAITEC, komentuje: "Nowe rozwiązania dostępne w wersji 2017 wprowadzają szereg praktycznych funkcji w celu zaspokojenia codziennych potrzeb naszych Klientów, jednocześnie pomagając sprostać rosnącym wymaganiom inżynierów na całym świecie. Zapewnienie naszym Klientom większego wyboru, najwyższej jakości rozwiązań technologicznych do codziennych wyzwań, jest kluczowym elementem naszej strategii. BIM jest również wyzwaniem dla programistów w zakresie technologii i dopasowania zastosowanych rozwiązań do wyzwań projektowych stawianych przed naszymi Klientami. GRAITEC rozumie potrzeby Klientów i nieustannie przesuwa granice technologii, aby zapewnić prawdziwą wartość dodaną swoim Klientom, co jest wyraźnie widoczne w nowej odsłonie GRAITEC Advance 2017."

Francis Guillemard dodaje: "W tym roku zdecydowaliśmy się udostępnić również pierwszą wersję oczekiwanego przez naszych Klientów pakietu BIM Designer Reinforced Concrete do zbrojenia żelbetu. Zależało nam na wprowadzeniu na rynek strukturalny rozwiązań nowej generacji, które sprawią, że możliwy będzie przepływ pracy zgodny z ideą BIM, zapewniający wysoki stopień automatyzacji całego procesu projektowania konstrukcji, a wszystko to bez konieczności radykalnej zmiany dotychczasowego sposobu pracy. Oczywiste jest, że Klienci mają coraz wyższe oczekiwania w zakresie oprogramowania, dlatego naszym celem jest dostarczanie dokładnie takich technologii, których potrzebują. Jesteśmy przekonani, że nasza nowa gama programów BIM Designers będzie wyznaczać nowe standardy dla technologii BIM".


Pobierz TRAIL >>

Więcej informacji >>


Zobacz filmy >>
  GRAITEC Advance Design 2017
Advance Design – kluczowy dla Grupy GRAITEC program obliczeniowy bazujący na metodzie elementów skończonych w wersji 2017 został przystosowany do współpracy z nowym pakietem narządzi GRAITEC Advance BIM Designers. Elementy pakietu: Steel Connection BIM Designer, Reinforced Concrete BIM Designers oraz Steel Structure Designer usprawniają projektowanie oparte na zasadach BIM oraz automatyzację procesów wymiarowania.  Aplikacje BIM Designers mogą być używane na różnych platformach projektowych m in. na platformie Revit®. W nowej wersji programu Advance Design szczególny nacisk położono na usprawnienie zarządzania projektami konstrukcji stalowych. Istotną modyfikacją jest możliwość określania grup obiektów, które są uwzględniane podczas analizy. Wprowadzono możliwość modyfikacji osi konstrukcyjnych oraz właściwości elementów w oparciu o dane importowane z systemu Excel. Kolejne istotne zmiany to nowe rodzaje obciążeń dostępne w Generatorze Obciążeń Ruchomych oraz opcja generacji, połączeń sztywnych.

Zapraszamy na bezpłatne webinaria:

Advance Design 2017 - wprowadzenie do programu 25.08.2016, 10:00 zapisz się
Advance Design 2017 - zestawienie narzędzi w nowej wersji 2.09.2016, 10:00 zapisz się
Advance Design 2017 - BIM Designers dla konstrukcji żelbetowych 8.09.2016, 10:00 zapisz się
Advance Design 2017 - BIM Designers dla konstrukcji stalowych 15.09.2016, 10:00 zapisz się
Pobierz TRAIL >>

Więcej informacji >>


Zobacz filmy >>

 
  GRAITEC Advance PowerPack for Revit 2017
GRAITEC Advance PowerPack for Revit 2017 jest docenianym przez użytkowników pakietem oprogramowania działającym w środowisku Autodesk Revit 2016 i 2017. Pakiet zawiera rozbudowany zestaw narzędzi usprawniających prace projektowe prowadzone w środowisku Revita. Jednym z nowych narzędzi, które zostały wprowadzone w wersji 2017 jest BIM Data Link umożliwiający przekazywanie parametrów projektowych do Revita bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych programu Excel. Ten wygodny sposób wprowadzania danych pozwala w parametryczny sposób kontrolować właściwości i geometrię projektowanych obiektów.  
Kolejnymi, nowymi narzędziami zawartymi w pakiecie PowerPack for Revit 2017 są Numerowanie oraz Widoki Rozszerzone.

Narzędzie Numerowanie pozwala na uporządkowanie numeracji dowolnego typu elementów, kategorii bądź rodzin użytych w projekcie. Przydzielone numery, zdefiniowane w oparciu o określony przez użytkownika algorytm, można następnie wykorzystywać w etykietach obiektów. Renumeracji mogą podlegać wszystkie obiekty modelu począwszy od pomieszczeń, okien i drzwi po elementy systemów wentylacyjnych czy sanitarnych, włączając nawet osie konstrukcyjne. Opcja Numeracja usuwa standardowe ograniczenia Revita w numeracji obiektów pozwalając na wprowadzanie opisów w oparciu o ustalony przez użytkownika system przedrostków, numerów i przyrostków.

Menadżer  Widoków Rozszerzonych umożliwia z kolei parametryzację prezentacji widoków konstrukcji. Szczególnie użyteczna dla projektanta jest możliwość określenia sposobu prezentacji elementów ukrytych w danym widoku (belek nośnych, podciągów), dla których można określać rodzaje i kolory linii. W odróżnieniu od tradycyjnej techniki wprowadzania tego typu parametryzacji w programie Revit, polegającej na generacji statycznych widoków konstrukcji i modyfikacji parametrów poszczególnych linii, widoki tworzone przy pomocy Menadżera Widoków Rozszerzonych są w dynamiczny sposób związane z modelem i podlegają automatycznej aktualizacji w przypadku zmiany geometrii obiektu.
Na uwagę zasługują również narzędzia wspomagające projektowanie instalacji MEP. Funkcja wycinania otworów dla systemów kanałów i rur pozwala na szybkie tworzenie odpowiednich otworowań w elementach konstrukcyjnych z jednoczesną kontrolą kolizji między poszczególnymi branżami. Dostępna jest również opcja rozszerzająca sposób opisywania rur i kanałów.

Oprócz wspomnianych funkcji GRAITEC Advance PowerPack for Revit 2017 zawiera również szereg udoskonaleń opcji dostępnych w poprzedniej wersji pakietu.

Zapraszamy na bezpłatne webinaria:

Advance PowerPack for Revit 2017 - nowa wersja - nowa moc Revita 22.08.2016, 10:00 zapisz się
Advance PowerPack for Revit 2017 - nowa wersja - nowa moc Revita 9.09.2016, 10:00 zapisz sięPobierz TRAIL>>

Więcej informacji>>


Zobacz filmy >>
  GRAITEC Advance PowerPack for Advance Steel 2017
GRAITEC Advance PowerPack for Advance Steel  to aplikacja skierowana do użytkowników programu Autodesk Advance Steel 2017. Oferuje ona zestaw dodatkowych połączeń, narzędzi i baz danych rozszerzających możliwości projektowe w Advance Steel. Wersja 2017 pakietu PowerPack for Advance Steel wprowadza szereg opcji usprawniających projektowanie konstrukcji z profili zimnogiętych. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim nowe bazy profili zimnogiętych oraz zestaw parametrycznych połączeń pozwalających na szybkie tworzenie detali łączeń tych profili. Dostępne rozwiązania obejmują różne typy połączeń płatwi oraz połączenia tężników. Wraz z połączeniami dostępnymi w standardowej wersji programu Advance Steel, PowerPack pozwala na kompleksowe projektowanie konstrukcji z profili zimnogiętych. Dostępne są również nowe narzędzia do definicji łączników płatwi z płaskich bądź zakrzywionych blach. Zmodyfikowano również procedurę eksportu elementów modelu do formatu ACIS oraz rozszerzono możliwości obróbki blach giętych.

Zapraszamy na bezpłatne webinaria:

Advance PowerPack for Advance Steel 2017- nowa moc Advance Steel 26.08.2016, 10:00 zapisz się
Advance PowerPack for Advance Steel 2017- nowa moc Advance Steel 5.09.2016, 10:00 zapisz sięPobierz TRAIL>>

Więcej informacji>>


Zobacz filmy >>
 

GRAITEC Advance Workshop 2017
Pierwsza wersja systemu do zarządzania procesem produkcji konstrukcji stalowych - Advance Workshop ukazała się w 2016 roku. Niezależnie od  bardzo dobrych opinii użytkowników szybko okazało się, że kluczowa dla sprawnego działania systemu jest możliwość współpracy z programami do projektowania konstrukcji stalowych klasy Advance Steel czy Tekla. W trakcie prac nad wersją 2017 główny nacisk został położony na zapewnienie przepływu danych między programami projektowymi a Advance Workshop. Zadanie to z powodzeniem spełnia specjalnie przystosowany do tych celów moduł BIM Connect. Dane projektowe mogą być bezpośrednio importowane z programu projektowego Autodesk Advance Steel, co zapewnia sprawne zarządzanie procesem produkcji w oparciu o dane pochodzące z rzeczywistych dokładnych projektów konstrukcyjnych, minimalizując możliwość pojawienia się błędów w procesie produkcji.    
W Advance Workshop 2017 rozszerzono zakres interfejsu CAM dostosowując program do nowych typów urządzeń produkcyjnych. Dodatkowo wprowadzony został również interfejs do obsługi kodów kreskowych oraz możliwość stałego nadzoru nad  procesem produkcji i jego kosztami przy użyciu smartfonów. Nowe wersje językowe interfejsu (w tym język polski) pozwalają na używanie programu w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. W Advance Workshop 2017 istnieje możliwość ręcznej modyfikacji procesu planowania produkcji. Zaimplementowano nowe algorytmy pozwalające na obsługę blach o nieregularnym kształcie, nowe procedury służące do optymalizacji strat materiału oraz obsługi magazynu. Ulepszony został również system raportów. Wszystkie wymienione opcje, jak również wiele innych usprawnień systemu pozwolą użytkownikowi na bardziej efektywne zarządzanie organizacją produkcji oraz sprzedażą.


Oferujemy indywidualne webinaria i prezentacje w siedzibie Klienta.

Wszystkich zainteresowanych systemem GRAITEC Advance Workshop zapraszamy do kontaktu:
Kliknij i skontaktuj się z nami>>
Pobierz TRAIL>>

Więcej informacji>>


Zobacz filmy>>
  GRAITEC Advance BIM Designers Collection 2017
GRAITEC Advance BIM Designers Collection zawiera zestaw aplikacji dedykowanych do usprawnienia przepływu pracy zgodnego z ideą BIM. Aplikacje dostępne w pakiecie pomagają zautomatyzować tradycyjne projektowanie i modelowanie oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Dodatkowym atutem programów jest integracja z wieloma platformami. W  wersji 2017 dostępne są 2 nowe moduły w wersji beta: Reinforced Concrete BIM Designers oraz Foundation BIM Designers. Wersje komercyjne tych modułów dostępne będą w najbliższym czasie.

Zapraszamy na bezpłatne webinaria:
BIM Designers for Advance Steel 2017 - NOWOŚĆ!
- kumulacja BIM w projektowaniu konstrukcji stalowych
12.09.2016, 10:00 zapisz się
GRAITEC Advance BIM Designers 2017 - NOWOŚĆ!
- moduły dla konstrukcji żelbetowych (Revit, Advance Design, Standalone)
20.09.2016, 10:00 zapisz się

   
  • Structural BIM Designers
  Steel Structure Designer 2017
Jest to moduł pozwalający użytkownikowi na szybką definicję kompletnej konstrukcji stalowej. Posiada bibliotekę typowych rodzajów konstrukcji, których wymiary, kształt i profile można definiować w sposób parametryczny. Obiekt stworzony w module Steel Structure Designer może być wykorzystany w programach Advance Design, oraz Autodesk Advance Steel. W wersji 2017 wprowadzono możliwość definicji konstrukcji z dachem zakrzywionym w 2 płaszczyznach wraz z automatyczną definicją geometrii układu płatwi dostosowanych do krzywizny dachu. Uzyskanie tego typu geometrii przy użyciu standardowych narzędzi programów Advance Steel i Advance Design było zawsze bardzo czasochłonne. W module przygotowano również typowe układy konstrukcyjne budynków zawierające stężenia, pomosty, barierki otwory na drzwi i okna. Korzystając  z predefiniowanych układów, szerokiej parametryzacji obejmującej kształt  i pozycję wszystkich definiowanych elementów oraz wykorzystując możliwość parametrycznej definicji dodatkowych obiektów jak ściany szczytowe, różnego rodzaju stężenia, stropy czy nawet  barierki, użytkownik może stworzyć żądany obiekt w kilkadziesiąt sekund. Wygenerowany obiekt uwzględnia konieczność wzajemnego dopasowania do siebie poszczególnych elementów. Odpowiednie cięcia elementów, czy też przesunięcia osi są wykonywane przez  Steel Structure Designer 2017 w sposób automatyczny. Pozwala to w znaczny sposób zredukować czas potrzebny do wprowadzenia geometrii obiektu. Dostępna również jest funkcja zapisu zdefiniowanej geometrii we własnej bibliotece w celu wykorzystania jej w kolejnych projektach.

   
  • Steel BIM Designers
  Stair & Railing Designer 2017
Steel Railing Designer 2017 (poprzednia nazwa - Ball Post Railing Designer) jest modułem w pełni kompatybilnym z Autodesk Advance Steel 2017, pozwalającym na parametryczną generację schodów i barierek w oparciu o systemy bazujące na połączeniach kulowych. W wersji 2017 wprowadzono szereg ulepszeń pozwalających przede wszystkim na definicję dodatkowych typów barierek. Geometria barierek może być teraz tworzona na bazie linii, polilinii jak również wskazanych przez użytkownika punktów. Słupki mogą być łączona z barierami przy pomocy różnego typu złączek systemowych lub poprzez złączki definiowane przez użytkownika. Uwzględniono również parametryczną definicję bortnic. Parametry dostępne podczas definicji układów barierek umożliwiają dostosowanie, wysokości, wzajemnej odległości słupków czy typu poręczy do potrzeb użytkownika.
Istotna nowością, długo oczekiwaną przez użytkowników, jest wprowadzenie możliwości definicji barierek mocowanych do ścian.
     
  Steel Stair Designer 2017
Jest to nowy moduł pracujący w środowisku Autodesk Advance Steel pozwalający na parametryczną definicję schodów typu zabiegowego i policzkowego. W chwili obecnej możliwa jest definicja stopni i elementów podpierających. W przyszłości planowane jest wprowadzenie kompletnych rozwiązać z wszystkimi koniecznymi detalami. W praktyce projektowanie tego typu schodów jest niezwykle czasochłonne, dlatego moduł Steel Stair Designer powstał aby ten proces znacząco przyspieszyć. Aktualnie dla schodów zabiegowych dostępne są rozwiązania konstrukcyjne oparte na pojedynczej lub podwójnej belce oraz w wariancie z belką policzkową. Mogą być również wprowadzane różne wymiary i rodzaje stopni. W schodach policzkowych dostępne jest oparcie stopni z użyciem blachy lub belek.
     
  Steel Connection Designer 2017 **wersja beta**
Jest to zupełnie nowy moduł służący do projektowania typowych połączeń stalowych. W wersji 2017 dostępne są połaczenia typu stopa fundamentowa, belka – słup na blachę węzłową i doczołowe połączenie belka –belka. Możliwe jest wybranie wariantu połączenia śrubowego lub spawanego. Moduł wykonuje obliczenia w oparciu o normę EC3. Po wykonaniu obliczeń użytkownik otrzymuje szczegółową notę obliczeniową z odnośnikami do poszczególnych formuł normowych. Steel Connection Designer 2017 może być wykorzystywany w wersji standalone albo jako dodatkowy moduł w programie Advance Design.


   
  • Reinforced Concrete BIM Designers


  RC Column Designer / RC Beam Designer / RC Footing Designer 2017 **wersja beta**
Zupełnie nowym rozwiązaniem dostępnym w pakiecie BIM Designer Collection jest zestaw modułów do projektowania obiektów żelbetowych. Zestaw obejmuje moduły do projektowania słupów, belek i stóp fundamentowych -  Reinforced Concrete BIM Designers for Columns, Beams, Footings. Moduły mogą być używane w wersji standalone lub na platformach Autodesk Revit 2016 lub 2017 oraz Graitec Advance Design.

Moduły działające w oparciu o reguły EC2 oraz normy amerykańskie ACI/CSA umożliwiają rozszerzenie procesu projektowego o obliczeniowe analizy normowe wybranych obiektów modelu. Najważniejszymi cechami modułów Reinforced Concrete BIM Designers są:
  • Możliwość pracy na wielu platformach: Moduły działają w środowisku Revit, Advance Design oraz w wersji standalone.
  • Wykorzystanie analizy MES do wyznaczenia rozkładu zbrojenia w 3D: rezultaty obliczeń MES są wykorzystywane do wyznaczenia stopnia zbrojenia jak również przestrzennego układu prętów zbrojeniowych z możliwością modyfikacji rezultatów w przypadku wprowadzania zmian w modelu.
  • Szczegółowe noty obliczeniowe: Po wykonaniu obliczeń użytkownik ma możliwość sporządzenia szczegółowych not obliczeniowych zawierających dokładny opis przebiegu obliczeń z odniesieniem do odpowiednich wzorów normowych.
  • Rysunki konstrukcyjne: Możliwa jest generacja rysunków zbrojenia  w oparciu o przygotowane dla każdego kraju szablony. Tworzone są odpowiednie przekroje obiektów z widocznym rozkładem zbrojenia, elementy zbrojenia są numerowane i opisywane, dostępna jest również tabela z zestawieniem prętów zbrojenia.
Zarówno noty obliczeniowe (forma i zawartość) jak również rysunki zbrojenia (szablony) mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Pakiet Reinforced Concrete BIM Designers może być wykorzystywany na każdym etapie procesu projektowego. Analiza obiektów może być prowadzona zarówno w oparciu o dane wprowadzone ręcznie jak również w oparciu o geometrię i obciążenia pobrane automatycznie z modeli stworzonych w Revicie i Advance Design. Tym samym pakiet Reinforced Concrete BIM Designers pozwala rozszerzyć proces projektowy prowadzony zgodnie z zasadami BIM o obliczeniowe analizy normowe.
Reinforced Concrete BIM Designers został przygotowany dla użytkowników w Europie i Ameryce Północnej.Pobierz TRAIL >>

Więcej informacji >>
  GRAITEC Advance BIM Connect 2017
BIM Connet 2017 to dodatkowy moduł przygotowany przez GRAITEC i instalowany w środowisku Autodesk Revit pozwalający na dwustronny przepływ informacji między oprogramowaniem GRAITEC (Advance Design, Arche, SuperSTRESS, Advance Workshop) i systemami Autodesk Revit oraz Autodesk Advance Steel.
Umożliwia dwukierunkową  synchronizację informacji o geometrii, materiałach i zastosowanych profilach jak również transfer wyników obliczeń MES. Moduł ma na celu integrację danych projektowych między różnymi systemami zapewniając przepływ informacji w procesie projektowym opartym o zasady BIM. 
 
BIM Connect 2017 jest bezpłatną aplikacją dostepną do pobrania ze strony GRAITEC.


 


Wszystkich zainteresowanych nowościami w naszej ofercie zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym Robobat Polska.

Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.