Mamy przyjemność poinformować o pojawieniu się nowej wersji programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSA).
Autodesk Robot Structural Analysis Professional to wszechstronne i szybkie narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Pozwala na kompleksową analizę dowolnych konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi funkcjami w wersji 2016:

SYMULACJA I ANALIZA  

Udoskonalenia w symulacji obciążenia wiatrem
Zakładka Profil wiatru w oknie dialogowym do symulacji obciążenia wiatrem zawiera nowe opcje (lub ulepszenia opcji istniejących):
 • Możliwość utworzenia i zapisu wielu profile wiatrowych dla symulacji obciążenia wiatrem
 • Wartość współczynnika prędkości został zwiększony do 5.00.
 • Możliwość dostosowania wysokości profile wiatrowego
 • Graficzna prezentacja wirtualnego tunelu wiatrowego.

Zmiany w nazewnictwie dla analiz nieliniowych
Nastąpiły zmiany w nazewnictwie typów analiz nieliniowych.  
Dotychczasowe określenia "Nieliniowa" i "P-delta" były mylące. Aby nie było nieporozumień, te sformułowania zostały zamienione na następujące:
 • "Nieliniowa" jest obecnie nazywana P-Delta.
 • "P-delta" jest obecnie nazywana Duże przemieszczenia.
Nieliniowość w ARSA może pojawić się z dwóch powodów:
 • Gdy w modelu konstrukcji występuje nieliniowość materiałowa lub konstrukcyjna
 • W przypadku analizy nieliniowej (włączenie analizy P-Delta lub Duże przemieszczenia).

Obciążenia konstrukcji
Zostały wykonane poprawki do obciążeń w ARSA:

 • Obciążenia klimatyczne
Aby można było zastosować odpowiednie współczynniki ciśnienia na różnych strefach konstrukcji z wystającymi częściami, zaktualizowane zostały normy oparte na Eurocode (EN 1991-1-4 (7.4.1)).
 
 • Obciążenia sejsmiczne
Uaktualniona została również rosyjska norma sejsmiczna (SNiP II-7-81).
 

Zmiany dotyczące solwerów
Zaimplementowana została nowa wersja wielowątkowego solwera (Pardiso firmy Intel®). Nowy solwer jest domyślnie włączony dla modeli, które zawierają więcej niż 5000 stopni swobody (pod warunkiem, że w Preferencjach zadania jest wybrana opcja automatycznego wyboru solwera). To nowe rozwiązanie zapewnia szybsze obliczenia i lepiej radzi sobie z przypadkami niestabilności.
   
MODELOWANIE (DEFINICJA) KONSTRUKCJI
Podgląd selekcji
Ta nowa funkcja umożliwia podgląd elementów i ich opisu przed dokonaniem wyboru.
Można również narysować okno wyboru w modelu, aby wyróżnić elementy, które zostaną dołączone do ostatecznego wyboru.

 • Identyfikacja elementów gdy wskazywane są element dla selekcji
 • Okno selekcji 

Poprawiona weryfikacja konstrukcji
W tej wersji program poprawiona została wizualizacja elementów/obiektów wskazywanych podczas weryfikacji modelu.
Opcje w oknie Weryfikacja konstrukcji pozwalają na łatwiejszą identyfikację i lokalizację błędów w modelu konstrukcji.
Po naciśnięciu linii w oknie Weryfikacji konstrukcji podświetlany jest obszar / obiekt w widoku konstrukcji. Pozostała część modelu konstrukcji jest przedstawiana jako wyblakła, po to, aby ułatwić prezentację w modelu tego najbardziej istotnego regionu z błędem.
 • Poprawione okno dialogowe Komunikaty obliczeń  
 • Poprawiona wizualizacja ważnych fragmentów modelu konstrukcji.
Poprawki w interfejsie użytkownika
 • Nowy przekrój

Układ okien dialogowych Nowy przekrój i Materiały został zmieniony w celu ułatwienia wyboru materiału.
 

 • Okno dialogowe Nowy przekrój

Opcje Typ przekroju i Kąt Gamma zostały przeniesione do górnej części okna dialogowego Nowy przekrój. Po wybraniu typu przekroju menu Materiały zostaje zaktualizowane, aby wyświetlić materiały dostępne dla wybranego typu.
Na przykład jeśli wybrany typ przekroju to Stal, menu Materiały będzie zawierało tylko klasy stali. Główną zaletą nowego układu okna jest możliwość wybrania materiału bezpośrednio w oknie dialogowym Nowy przekrój

 

 • Okno dialogowe Materiały

Materiały są teraz wyświetlane jako karty w oknie dialogowym Materiały. Na każdej karcie znajduje się lista klas wyłącznie dla wybranego materiału.
 

 • Ustawienia Solid Modelera

Opcja Solid Modeler, dostępna wcześniej w oknie dialogowym Preferencje — parametry widoku, została przeniesiona do okna Preferencje zadania - parametry pracy. Uwaga: Opcja Użyj wyświetlania w technologii OPEN GL została wycofana i nie jest już dostępna w programie.
 

 • Masy węzłowe

Obroty w kierunkach globalnych według kąta zostały usunięte z okna dialogowego Masa węzłowa. Od teraz kierunek mas węzłowych jest definiowany jedynie przez kierunki globalne.

   
WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH
Nowe połączenia stalowe (rurowe blacha doczołowa)
Nowe połączenia rurowe (płyta doczołowa) umożliwia łączenie współliniowych elementów o przekrojach rurowych (rury okrągłe i prostokątne). Ten typ połączenia jest dostępny dla konstrukcji wykorzystujących normy Eurocode EC3 lub PN90.
 • Połączenie rurowe (blacha doczołowa)
 • Aktualizacje dla Eurocode 3.
Poprawki do Eurocode 3
Dla normy Eurocode 3 zostały zaktualizowane następujące normy stalowe:
 • duński DS EN 1993-1-1 DK NA:2013
 • holenderski NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011
 • polski PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010P
 • francuski NF-EN 1993-1-2/NA:2007 (obliczenia ogniowe).

 
Nowa norma do wymiarowania drewna + poprawki w Eurocode 5
 • Nowa norma do wymiarowania drewna NDS 2012
 • Aktualizacje w normie Eurocode 5.

Dodano nową normę drewnianą (amerykańską normę drewnianą NDS 2012), która pozwala na wymiarowanie i weryfikację drewnianych prętów zgodnie z wymogami opisanymi w wymienionej normie amerykańskiej.
Ta norma może być uruchomiona w dwóch trybach:
 • ANSI/AWC NDS 2012 ASD.
 • ANSI/AWC NDS 2012 LRFD.

Dla Eurocode 5 została zaktualizowana następująca norma dla drewna:
 • Polska norma PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010P.

Wymiarowanie elementów konstrukcji żelbetowych (nowe normy i ulepszenia opcji)
 • Belki żelbetowe - weryfikacja na podstawie rzeczywistych pozycji prętów

Funkcja weryfikacji została udoskonalona tak, aby dokładniej uwzględniać położenie prętów.
To rozszerzenie umożliwia lepsze uwzględnienie zbrojenia wielowarstwowego, szczególnie dla stanu granicznego użytkowania.

 

 • Belki żelbetowe - obliczenia równoległe

W przypadku korzystania z komputera z procesorem wielordzeniowym można włączyć równoległe obliczenia wykonywane na liście belek. Aby włączyć obliczenia równoległe, kliknij opcje Narzędzia  Preferencje  Zaawansowane, a następnie wybierz polecenie Przetwarzanie równoległe — wieloprocesorowe.
 

 • Modyfikacja algorytmu do generowania zakotwień w kształcie litery U

Algorytm, który generuje pętle kotwiące, został udoskonalony.Można teraz użyć różnych rozmiarów zbrojenia dla zakotwień w kształcie litery U oraz zbrojenia głównego, aby wygenerować bardziej efektywne zbrojenie zakotwień w kształcie litery U.
 

 • Nowa norm indyjska IS 13920:1993

Norma indyjska IS 456:2000 została uzupełniona o dyspozycje sejsmiczne dla elementów według normy IS 13920:1993.
 

 • Aktualizacje do Dodatku francuskiego NF EN 1992-1-1/NA:2007
  • Ściany żelbetowe z wymaganiami sejsmicznymi
  • Wstępnie zdefiniowane wzorce opcji obliczeniowych NF EN 1992-1-1/NA:2007 z wymaganiami sejsmicznymi DCH/DCM
  • Nowy zestaw ugięć belek zgodnie z zaleceniami FFB

 • Nowe normy geotechniczne

Dodano następujące normy geotechniczne:

 • polska: PN-EN 1997 -1:2008/Ap2:2010.
 • francuska: NF P 94-261 (NF-EN 1997-1:2008/AC:2009).


Wymiarowanie belek kompozytowych
Po zainstalowaniu ARSA można pobrać aplikację ze strony Autodesk Exchange Apps (apps.exchange.autodesk.com),
a następnie zainstalować ją na dysku.
 • Szybkie sprawdzenie i wymiarowanie belek kompozytowych
 • Wymiarowanie złożonych stropów kompozytowego (kondygnacja po kondygnacji)
 • Wymiarowanie na podstawie normy ANSI/AISC 360-10.
Korzystając z okazji pragniemy zachęcić Państwa do zgłaszania na forum firmy Autodesk własnych propozycji dotyczacych rozwoju programu ARSA.
FORUM >>>
   


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.