forum » ROBOT Millennium » Komunikat "Nadmierne zwolnienia na pręcie"
Autor
Post
zaranin

Komunikat "Nadmierne zwolnienia na pręcie"

Po zdefiniowaniu zwolnienia sprężystego z niezerową
sprężystością dla wszystkich sześciu obrotowych stopni
swobody (trzy na początku i trzy na końcu) pojawia się
komunikat jak w tytule. Wydaje się, iż jest to błąd
programu.

rafal

Komunikat "Nadmierne zwolnienia na pręcie"

Prosze przeslac model do serwisu w celu analizy.

 
forum » ROBOT Millennium » Komunikat "Nadmierne zwolnienia na pręcie"GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.