forum » ROBOT Millennium » Konstrukcja łukowa drewniana + blacha trapezowa-wnioski
Autor
Post
krystek

Konstrukcja łukowa drewniana + blacha trapezowa-wnioski

Modelowana konstrukcja to układ luków trójprzegubowych z
drewna klejonego warstwowo o rozpiętości 60 m każdy w
rozstawie 5,3 m. Pokryte są blachą trapezową w konstrukcji
bezpłatwiowej (nie stosowałem płatwi i stężeń połaciowych).
Tarcza z blachy trapezowej zamknięta jest występującymi
pomiędzy przęsłami, przy podporach łuków belkami
krawędziowymi. Ściany czołowe stanowią tarcze żelbetowe
zapewniające stateczność układu łuków i przenoszące
obciążenie wiatrem od czoła budynku. Podczas modelowania,
jak i po skończeniu poprawnego modelu nasunęło mi się kilka
wniosków, z którymi chciałbym się podzielić. Niektóre na
pewno można znaleźć w pomocy, inne są oczywiste dla osób
znających tematykę MES-u, ale początkującym użytkownikom
napewno się przydadzą i dlatego postanowiłem je tu
zamieścić. Są to tylko rady (nie zasady), które na pewno
mogą pomóc w poprawnym modelowaniu konstrukcji przestrzennej
tego typu:
1. Stosowałem podział łuków na dużą liczbę odcinków
dostosowany do oczka siatki ES łączonych paneli. Pozwoliło
to uniknąć koncentracji naprężeń i zjawiska powstawania
dużych sił osiowych od obciążeń pionowych.
W tym przypadku zastosowałem podział na 120 odcinków. Taki
sam podział łuku zastosowałem dla panela z blachy
trapezowej. Naturalnie z podziałem nie można przesadzać,
gdyż zwiększy to czas obliczeń.
2. Stosowałem oczka siatki ES w postaci zbliżonej do
kwadratów dla paneli z blachy trapezowej (metoda Coonsa) i
trójkątów równobocznych dla tarcz żelbetowych. Najprościej
rzecz ujmując unikałem siatki o bardzo ostrych kątach i o
dużych dysproporcjach boków.
3. Używałem kopiowania fragmentów konstrukcji przez
przesunięcie (znacznie usprawnia modelowanie, nie spotkałem
się osobiście z błędami modelu z tego wynikłymi ? Robot
radzi sobie z tym całkiem sprawnie), natomiast unikałem
używania lustra przy kopiowaniu paneli (dla konstrukcji z
jedną lub wieloma osiami symetrii), powoduje to bowiem
zmianę orientacji krawędzi i utrudnia generację siatki w
metodzie Coonsa - trzeba wtedy generować osobno siatkę dla
paneli początkowych i odbitych.
4. Nie używałem generacji automatycznej siatki (myślę, że
można z niej skorzystać tylko przy bardzo prostych
kształtach, dużo lepiej jest trochę dopracować siatkę, gdyż
przy konstrukcjach w których skład wchodzą panele jakość
siatki ma decydujące znaczenie). Generowałem osobno siatkę
dla różniących się znacznie grup paneli (z blachy i żelbetu)
i stosowałem zagęszczenia w okolicach podpór. Otrzymałem
wtedy siatkę którą Robot szybko policzył (20 min na
AMD64,1GB RAM przy zastosowaniu obciążenia na konturze), a
informacje o siłach, naprężeniach itp. wynikłe z obliczeń są
wystarczające do celów inżynierskich.
5. Przy pierwszym podejściu do zagadnienia zamodelowałem 6
paneli łączących sąsiadujące łuki w taki sposób, aby łatwo
było mi modelować obciążenia i uniknąć stosowania obciążenia
na konturze, które zauważyłem, że zwiększa czasochłonność
obliczeń. Wartości sił wewnętrznych w panelach z blachy
trapezowej były jednak wyraźnie zbyt duże. Zamodelowałem
więc układ ponownie. Przy drugim podejściu zamodelowałem
pojedynczy panel na całym przęśle tzn. połączyłem każde dwa
sąsiadujące łuki jednym panelem z blachy trapezowej i dla
różniących się obciążeń na rozpiętości stosowałem obciążenie
na konturze. W obu przypadkach zastosowałem identyczną
siatkę ES, nie zmieniając układu łuków. W drugim modelu
wartości sił wewnętrznych okazały się zdecydowanie mniejsze
i w mojej ocenie poprawne do celów inżynierskich. Tak więc
drugi sposób modelowania podobnych układów uważam za lepszy.
Na tym chciałbym zakończyć i zachęcić innych użytkowników
Robota do podzielenia się swoimi doświadczeniami w
modelowaniu. Myślę, że wszystkim łatwiej byłoby podchodzić
do nowych zagadnień. Oczywiście nie zawsze są chęci i jest
czas, ale czasami można by.

Leszek_J

Konstrukcja łukowa drewniana + blacha trapezowa-wnioski

Zachęcamy wszystkich do podobnej jak powyższa wymiany
doświadczeń przy modelowaniu konstrukcji.

Forum to, jest nie tylko miejscem zamieszczania naszych
porad, ale własnie wymiany doświadczeń użytkowników naszego
oprogramowania. Tym bardziej, ze opisane problemy dotyczą
rzeczywistych konstrukcji i sposobów uzyskania
odpowiedniego modelu obliczeniowego.

Warte podkreslenia jest dazenie do modelu prawidlowego z
punktu widzenia MES oraz dokladnie odzwierciedlajacego
fizyczna prace konstrukcji.

 
forum » ROBOT Millennium » Konstrukcja łukowa drewniana + blacha trapezowa-wnioskiGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.