forum » ROBOT Millennium » Wyniki dla elementów skrzynkowych
Autor
Post
michalruszczak

Wyniki dla elementów skrzynkowych

Projektuję most dwubelkowy skrzynkowy. Zamodelowałem go
jako konstrukcję powłokową. W przekrój każdego dźwigara
wchodzi 6 paneli. Interesują mnie wyniki globalne (siły
przekrojowe) dla dźwigarów. W jaki sposób najszybciej
mógłbym te wyniki otrzymać. Nadmieniam że dźwigary są o
zmiennej geometrii (wysokość i szerokość i kąt ścian
skrzynki względem płyty dennej) co powoduję, że część
paneli nie stanowi płaszczyzny (nie ma możliwości
redukowania wyników) Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam!

Leszek_J

Wyniki dla elementów skrzynkowych

W przypadku sił przekrojowych (wyniki szczegółowe),
najlepiej oglądać je (czy na mapach, czy w tabeli) osobno
dla każdego panela. Panele są różnie zorientowane, więc
praktycznie dla każdego z nich, należałoby ustawić inny
kierunek główny, dla któego prezentowane będą wielkości
(np. Nxx, Mxx itd).
W przypadku, gdy most jest prosty, to mozna oczywiście
ustawić kierunek główny "wzdłuż mostu" i bedzie on taki sam
dla wszystkich paneli (na etapie modelowania, pamiętając o
tym, mozna było również zorientować układy
lokalne "zgodnie" dla wszystkich paneli, tzn. np. X loklany
w kierunku długości mostu. Wówczas prezentujac wyniki,
można byloby zastosowac kierunek automatyczny prezentacji
wyników - co skutkowaloby przypisaniem kierunku glownego
prezentacji wynikow, zgodnie z X lokalnym paneli).

 
forum » ROBOT Millennium » Wyniki dla elementów skrzynkowychGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.