forum » ROBOT Millennium » Problem ze zbieżnością w ostatnim przyroście an. nieliniowej
Autor
Post
zaranin

Problem ze zbieżnością w ostatnim przyroście an. nieliniowej

Podczas przyrostowej analizy nieliniowej na ekranie widać
dobrą zbieżność obliczeń aż do ostatniego kroku, w którym
to nie wiadomo dlaczego problem nagle przestaje być zbieżny
(plik przesłany do serwisu Robobat). Intuicja podpowiada,
że ten nagły brak zbieżności nie ma sensu. Próbowałem
zmniejszać obciążenie, lub zwiększać liczbę przyrostów
obciążenia, ale nadal w ostatnim kroku analiza jest
rozbieżna. Na wykresie przyrost-przemieszczenie węzłą np.
154 wyraźnie widać nagłą zmianę sztywności układu WYŁĄCZNIE
w momencie przyłożenia ostatniej części wektora obciążeń,
której nie da się niczym uzasadnić. Bardzo proszę o
wyjaśnienie, ponieważ tego typu przypadki zdarzały mi się
już wcześniej.

Leszek_J

Problem ze zbieżnością w ostatnim przyroście an. nieliniowej

Sytuacja taka moze sie zdarzyc poniewaz w ostatnim kroku
nastepuje calkowite wyłączenie sztywności np. elementu
tylko rozciaganego czy podpory jednostronnej, która we
wczesniejszych krokach była stopniowo redukowana.
Mozna spróbowac uzyc metody Newtona-Raphsona, zalozyc
większa liczbe przyrostów lub sprawdzic czy obciązenie nie
przekracza obciązenia krytycznego.
(ustawienie met. N-R: w Preferencjach zadania, po wyborze
po lewej stronie - Analiza konstrukcji, nalezy wybrać
metode iteracyjna; nastepnie po wyborze w drzewku po lewej -
Analiza nieliniowa, nalezy zaklikac w 'Parametrach matody
przyrostowej': aktualizacje macierzy po każdej iteracji i
po kazdym podpodziale).

 
forum » ROBOT Millennium » Problem ze zbieżnością w ostatnim przyroście an. nieliniowejGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.