forum » ROBOT Millennium » Analiza modalna stropu stalowego
Autor
Post
kolek

Analiza modalna stropu stalowego

Witam,

Temat jaki chciał bym poruszyć to jak prawidłowo otrzymać wyniki z analizy modalnej z uwzględnieniem sił statycznych w Robocie.

Na początek przedstawie swój problem.

Strop stalowy, na którym mają stać urządzenia dynamiczne o określonej częstotliwości 20 Hz.
Przyjmuję 3 przypadki :
Stat1 - obciążenia od ciężaru własnego belek, krat pomostowych, pustego urządzenia
Eksp1 - obciążenia od podwieszonych instalacji, obciążenia użytkowe stropu w tym przypadku 5kPa, ciężar materiału w urządzeniu
Eksp2 - siły dynamiczne podane przez producenta maszyny Fx, Fy, Fz 1,5 kN

Cel jaki chce osiągnąć to porównać częstotliwość drgań własnych i wymuszonych stropu z częstotliwością drgań maszyny. Zalecane różnice znalazłem w literaturze powinny być w zakresie 1,2-1,3. Stąd chcę sprawdzić dla 3 modeli obciążeń:

1 tylko statyczne obciążenia brak eksp1,2
2 statyczne + 40% Eksp1
3 statyczne + 40% + 100%Eksp2

Jak to zrobiłem:
Zamodelowałem w Robocie strop z uwzględnieniem zwolnień. W miejscach słupów wstawiłem podpory - utwierdzenie.

Na okładzinę obc. powierzchniowe na profile obc. punktowe od maszyny. (stoi na 4 łapach).

3 oddzielne pliki z modelami obciążeń opisanymi powyżej.

Przypadek 3 w opcjach obliczeniowych konwertuję jako masa dynamiczna XYZ z wsp. 1,0 oraz kierunkiem konwersji -Z.

Przypadek 1 Stat1 w analizie modalnej zmieniam na analizę modalną z uwzględnieniem sił statycznych.

Czy przyjęta przeze mnie droga postępowania jest prawidłowa?

czy nie powinienem przenieść ciężaru własnego maszyny do Eksp1 z pominięciem uwzględnienia sił statycznych?

A może wszystkie obciążenia statyczne przerzucić do przypadku stat1, a jedynie obciążenia dynamiczne przekonwertować na masy dynamiczne?

 
forum » ROBOT Millennium » Analiza modalna stropu stalowegoGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.