forum » ROBOT Millennium » Analiza sejsmiczna wg EN 1998 - metoda zastępczje siły poziomej
Autor
Post
gharpula

Analiza sejsmiczna wg EN 1998 - metoda zastępczje siły poziomej

Dzień dobry
Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie program robot przy uproszczonej analizie sejsmicznej wg EN 1998 oblicza masę sejsmiczną konstrukcji. W masie tej trzeba przecież przyjąć ciężar własny konstrukcji wraz z wszystkimi obciążeniami stałymi oraz odpowiednią częścią obciążeń użytkowych. W parametrach analizy sejsmicznej uproszczonej metodą zastępczej siły bocznej nigdzie program nie pyta o masę sejsmiczną. Zdefiniowanych jest wiele przypadków obciążenia (kilka obciążeń stały i kilka wzajemnie wykluczających się obciążeń zmiennych). na jakie podstawie program oblicza bazową siłę sejsmiczną nie znając masy sejsmicznej obiektu. Przy analizie dokładnej metoda modalnej analizy spektrum odpowiedzi sprawa jest prosta bo definiuje się masę konstrukcji oraz masy dodane. Tutaj masa nigdzie nie jest dodawana. Z góry dziękuję za informacje

 
forum » ROBOT Millennium » Analiza sejsmiczna wg EN 1998 - metoda zastępczje siły poziomejGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.