forum » ROBOT Millennium » konstrukcja zdeformowana
Autor
Post
egollek

konstrukcja zdeformowana

Witam. Czy ktoś wie,jak zamodelować zdeformowaną konstrukcję? Sprawdzam istniejącą konstrukcję wsporczą. Na obiekcie jest remont i wszystko, co na niej było podparte/zawieszone jest zdemontowane i będzie wymienione na nowe (często inne elementy). Mam pomiary geodezyjne istniejącej konstrukcji (pomiar na 5m 7m 12m (...)25m)świadczące o znacznej deformacji słupów. Zadanie moje polega na sprawdzeniu, czy odkształcona konstrukcja (w granicach warunku normowego l/500) da radę przenieść nowe obciążenia? Problem polega na tym, że nie wiem jak na 25m pręcie zadać w programie te odchyłki od pionu. Proszę o pomoc.
Ewa

 
forum » ROBOT Millennium » konstrukcja zdeformowanaGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.