forum » ROBOT Millennium » Modelowanie 3D
Autor
Post
IntelForm

Modelowanie 3D

IntelForm - innowacyjne parametryczne modelowanie konstrukcji

IntelForm to nowy unikalny program do parametrycznego modelowania konstrukcji. Jest on przeznaczony dla architektów, jako narzędzie wspierające pracę na koncepcyjnym etapie projektu, a także dla inżynierów jako narzędzie do szybkiego modelowania zaawansowanych form geometrycznych i wspomagania procesu modelowania m.in. w programie Autodesk Robot Structural Analysis.
 
Dzięki parametrycznemu podejściu i użyciu technik programowania równoległego, tworzenie i późniejsza modyfikacja różnego rodzaju konstrukcji jest niezwykle szybka.
 
W IntelForm konstrukcja składa się z jednej lub więcej brył, których wzajemne położenie może być określone za pomocą odpowiednich parametrów (np. Położenie jednej bryły na drugiej lub docięcie jednej bryły do drugiej). Na poziomie pojedynczej bryły parametryzacji podlega, między innymi, kontur i kształt bryły, ilość kondygnacji i konstrukcja dachu.
 
Dodatkowo program IntelForm wprowadza pojęcie linii strukturalnych (domyślnie są to wszystkie zewnętrzne linie konturu z możliwością dodania linii wewnątrz konturu), dla których można zdefiniować układ konstrukcyjny składający się z belek, słupów, ścian, kratownic, itp.
 
Po każdej zmiany każdego parametru, model 3D konstrukcji jest automatycznie regenerowany i wizualizowany w czasie rzeczywistym.
 
Program IntelForm pozwala na eksport utworzonego modelu analitycznego do standardowych formatów, między innymi:
 
RTD (połączenie z Autodesk Robot Structural Analysis)
IFC (połączenie z Autodesk Revit, Autodesk Concrete Building structures(CBS), i inne)

Krótki film (modelowanie typowego budynku) pokazujący, jak zaprojektować konstrukcję z wykorzystaniem parametrycznego podejścia jest dostępny pod adresem [youtu.be]
Chociaż w programie IntelForm można szybko projektować bardziej zaawansowane konstrukcje włączając w to zakrzywione krawędzie lub fantazyjne powierzchnie dachowe, nawet typowe konstrukcje mogą być utworzone około 30% szybciej niż w przypadku modelowania tradycyjnego(przykład referencyjny dostępny pod adresem [youtu.be] ).

Więcej szczegółów (filmy prezentacyjne, darmowa wersja demo) są dostępne na stronie www.intelform.net.pl

IntelForm

Modelowanie 3D

IntelForm v.1.2 jest już dostępny z nowymi użytecznymi funkcjonalnościami. Jedną z nich jest parametryczna definicja offsetów w belkach w stosunku do płyty oraz belek biegnących w drugim kierunku z możliwością ich eksportu do programu Autodesk Robot Structural Analysis - to może pomóc, między innymi, w szybkim porównaniu rezultatów pomiędzy modelami z offsetami uwzględnionymi lub nie podczas obliczeń. Dodatkowo, możliwość ustawienia bryły jako kopii innej bryły jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy w konstrukcji znajduje się kilka identycznych fragmentów – dzięki tej opcji zmieniając dowolny parametr w jednym miejscu automatycznie zmieniamy skojarzone fragmenty konstrukcji.
Już wkrótce - możliwość automatycznego wyliczania kątów gamma dla belek dla dachów o dowolnej krzywiźnie i ich uwzględnienie w eksporcie do formatu rtd.
Interfejs programu IntelForm jest wyjątkowo prosty - tylko w 3 oknach użytkownik parametryzuje, wizualizuje i zarządza konstrukcją. W połączeniu z szybką krzywą uczenia się i eksportem do formatu rtd, może to znacząco zwiększyć możliwości modelowania użytkowników programu Autodesk Robot Structural Analysis.

IntelForm

Modelowanie 3D

Gotowi na przełomowe przyspieszenie modelowania 3D w środowisku Autodesk Robot Structural Analysis ? - nowe video, pokazujące jak zamodelować konstrukcję z zakrzywionymi belkami i dachem wykonanym z kratownic w czasie około 4 razy krótszym w porównaniu do modelowania tradycyjnego zostało opublikowane pod adresem [youtu.be] (przykład referencyjny jest dostępny pod adresem [youtu.be]. Co więcej, uzyskany model może być łatwo zmodyfikowany poprzez zmianę jednego parametru(średnica konstrukcji, wysokość dachu i jego kształt, ilość kratownic i ich typ), co nie jest dostępne w oryginalnym modelu.

 
forum » ROBOT Millennium » Modelowanie 3DGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.