forum » ROBOT Millennium » Współczynnik wyboczeniowy rygla
Autor
Post
francisz

Współczynnik wyboczeniowy rygla

Witam. Przeprowadziłem analizę wyboczeniową ramy dwunawowej z wewnętrznym słupem wahaczowym. Model zdyskretyzowałem dzieląc pręty, zadałem dodatkowo oprócz podpór słupów, przegubowe podpory węzłowe w miejscach występowania tężników.
Obliczenia zrobiłem w celu wyznaczenia sił krytycznych w elementach, które planowałem dalej wykorzystać w wymiarowaniu. Do tej pory korzystałem albo z nomogramów albo z narzędzia w robocie które umożliwia wyznaczenie długości wyboczeniowej słupa połączonego sztywno z ryglem. Dla rygla przyjmowałem w płaszczyźnie zawsze 1, będąc przekonanym że jestem po bezpiecznej stronie.
Po obliczeniach ku mojemu zdziwieniu siła krytyczna dla rygla nad słupem wahaczowym odpowiada jego długości wyboczeniowej >1. Długość wyboczeniowa w tym wypadku to wartość ustalona dla pręta ramy w oknie parametrów normowych konstrukcji stalowych (długość dla której wystąpi dana siła krytyczna).
Popełniłem błąd w założeniach, czy jest możliwe aby wewnętrzny segment rygla miał długość wyboczeniową w płaszczyźnie ramy >1?

 
forum » ROBOT Millennium » Współczynnik wyboczeniowy ryglaGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.