forum » ROBOT Millennium » Współczynik krytyczny
Autor
Post
lolecanti

Współczynik krytyczny

Witam.
Zastanawiam się, co pokazuje współczynnik krytyczny przy
analizie wyboczeniowej konstrukcji. Nasuwa mi się
odpowiedź, że jest to stosunek wartości siły krytycznej do
rzeczywistej siły w układzie.
Ale czy na pewno? Zdefiniowałem słup przegubowo podparty u
podstawy oraz przy szycie i obciążyłem siłą sciskającą
osiową.
Po spisaniu odpowiednich własności fizycznych i
podstawieniu ich do wzoru na siła krytyczną wg Eulera
otrzymałem siłę mniejszą od tej obliczonej przez program o
około 20%.
Proszę o wyjasnienie problemu.

Leszek_J

Współczynik krytyczny

Dla prostego modelu, sprawdzając wprost wartośc siły
krytycznej wyliczonej wzorem Eulera ze wsp. krytycznym z
programu pomnożonym przez siłe obciążającą pręt, pojawia
się rzeczywiście nieścisłośc. Wynika to z modelu
matematycznego elementu prętowego, podczas rozwiązywania
problemu własnego. Dla el. prętowego przyjęte są liniowe
funkcje kształtu. Z takiego uproszczenia wynika
niedokładność. Wystarczy jednak podzielić wprowadzony pręt.
Niekonieczne jest nawet fizyczne dzielenie pręta na kilka
prętów. Wystarczy wprowadzić węzły na pręcie (np. komendą z
menu Edycja --> Podział - tylko z generacją węzłów) - co
powoduje podział pręta na elementy obliczeniowe. Wtedy
wyniki będą bardzo zblizone do tych uzyskanych ze wzoru
Eulera.
[robiąc test w typie zadania rama płaska, trzeba pamiętać
że wyboczenie jest liczone tylko w płaszczyźnie - biorąc
odpowiedni moment bezwl. przy sprawdzaniu].
Analiza wyboczneiowa w Robocie jest ogólnie pojętą analizą
globalną dla danej konstrukcji.

lolecanti

Współczynik krytyczny

Rzeczywiście, już po wstawieniu jednego węzła do danego
pręta wynik jest już zbliżony do Eulerowskiego.
Jednak wynika z tego kolejne pytanie. Czy w przypadku
bardziej złożonych elementów, np ramowych układów prętów,
muszę wszystkie je dzielić dodatkowymi węzłami?
Jaką mam pewność że otrzymane wyniki nie są obarczone
podobnie dużym błędem?

Leszek_J

Współczynik krytyczny

Analiza wyboczeniowa z założenia przezanczona jest to
analizy globalnej całej, złożonej konstrukcji. Badana jest
postać wyboczenia całej konstrukcji, więc w przypadku
złożonej konstrukcji najczęściej niekonieczne jest
dzielenie dodatkowe prętów.
Analizując konstrukcję z reguły pierwsze postaci wyboczenia
związane są z wyboczneiem całej konstrukcji. Dopiero
kolejne, wyższe, postaci związane są z lokalnym wyboczeniem
jakiegoś pręta. Chcąc jednak dokładnie analizować można
byłoby dodać węzły na pręty konstrukcji.

Lookosz

bez tytulu

No dobrze(rozważamy cały czas ten sam przypadek - przegubowo podparty pręt obciążony osiowo), a w jaki sposób współczynnik krytyczny opisuje zależność między siłą krytyczną, a przyłożonym obciążeniem w przypadku, kiedy w osi pręta, na jego długości działają np. 3 siły osiowe? Dla jednej siły po prostu mnożymy jej wartość przez współczynnik i otrzymujemy wartość siły krytycznej. Co, jeśli mamy złożony przypadek?

JerzyCP

bez tytulu

Wszystkie siły w analizowanym przypadku mnożysz przez współczynnik krytyczny.

er.jot

bez tytulu

w jaki sposów wykonać analizę wyboczeniową i jak określić współczynnik krytyczny. Ideę rozumiem, ale nie mogę tego nigdzie odszukać w menu i w pomocy.

burczynski

bez tytulu

Mając utworzony jakikolwiek przypadek obciążenia wejdź w opcje obliczeniowe i zmień typ analizy na wyboczenie.

Paco

bez tytulu

Czy w najnowszych wersjach ROBOTa nadal trzeba dzielić na elemnty słup sciskany osiowo, żeby wartość siły krytycznej była zbliżona to tej wyliczonej wzorami Eulera? W wersji 2014 dzieliłem słup na elementy z generacją węzłów ale wartość siły krytycznej nie uległa zmianie w porównaniu z tą wyliczoną dla słupa bez podziału.

 
forum » ROBOT Millennium » Współczynik krytycznyGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.