forum » ROBOT Millennium » Słup dwugałęziowy z przewiązkami.
Autor
Post
macek9

Słup dwugałęziowy z przewiązkami.

Witam. Zaprojektowałem słup dwugałęziowy z przewiązkami w Robocie 2014 wg Eurokodu 3 1-1 i dostrzegłem pewne rozbieżności między obliczeniami ręcznymi, a wykonanymi przez program. Mianowicie jak wiemy słup wyboczy się w płaszczyźnie przewiązek między nimi w analizie wzgl. osi Z, dlatego w obliczeniach "ręcznych" przyjąłem jako długość wyboczeniową - osiowy rozstaw między przewiązkami i współczynnik wyboczeniowy = 1.
W Robocie, w definicji typu pręta jako słup zaznaczyłem opcję przekroju złożonego, wybrałem odpowiednią płaszczyznę przewiązek, zaś wyboczenie względem osi Z przyjąłem współczynnik 1 (jako mnożnik długości). Przy takim zestawie opcji wszystkie wyniki się zgadzały między programem a normą, poza parametrami wyboczneiowymi względem osi Z (dla całego słupa) - w programie były policzone jakby przewiązek nie było. Przez to wytężenie wyszło o 5 pkt. procentowych większe, niż w obliczeniach.
Dla porównania zmieniłem parametry typu pręta w długości wyboczeniowej na mój osiowy rozstaw przewiązek (jako długość realną), a przekrój złożony pozostał bez zmian. Tym razem uzyskałem inne wyniki - parametry wyboczeniowe wzgl. osi Z policzył jak dla pręta bez przewiązek, lecz wytężenie wzgl. tej osi zgadzało się z policzonym ręcznie. Dodatkowo wyniki w gałęziach już w strefach przypodporowej oraz środkowej odbiegały od normy - wytężenia.
Mam pytanie, czy jest możliwość w Robocie aby ustawić mu tak parametry wyjściowe aby wszystkie wyniki pokrywały się z obliczonymi ręcznie, a nie tak jak mam dotychczas dwie możliwości i wybieram tę mniej korzystną - czyli tam, gdzie więcej wyników się pokrywa z normą i wytężenie większe o te 5 pkt. procentowych?

Link do pliku Robota: [drive.google.com]

Pozdrawiam.

 
forum » ROBOT Millennium » Słup dwugałęziowy z przewiązkami.GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.