forum » ROBOT Millennium » BŁĄD? Słup - siła osiowa inna niż reakcja
Autor
Post
daw83

BŁĄD? Słup - siła osiowa inna niż reakcja

Zamodelowałem prostą ramę stalową na 4 słupach z rury kwadratowej RK100x5 spięte 4 belkami + krzyżowo wewnątrz,
zauważyłem coś ciekawego:

przy małych przekrojach belek:
siła osiowa w słupie FX = reakcji pionowej w słupie FZ
do wymiarowania za siłę N Robot przyjmuje tę samą wartość

przy przekrojach belek ok IPE200:
siła osiowa w słupie FX < reakcji pionowej w słupie FZ
do wymiarowania za siłę N Robot przyjmuje wartość = reakcji pionowej w słupie FZ

Przy przekrojach belek ok IPE300:
siła osiowa w słupie FX < reakcji pionowej w słupie FZ
do wymiarowania za siłę N Robot przyjmuje wartość = sile osiowej w słupie FX

czy ktoś może to wytłumaczyć?

 
forum » ROBOT Millennium » BŁĄD? Słup - siła osiowa inna niż reakcjaGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.