forum » ROBOT Millennium » środniki klasy 4 wg PN-90
Autor
Post
j23

środniki klasy 4 wg PN-90

Wprowadzenie żeber podłużnych w żaden sposób nie wpływa na otrzymywane wyniki analizy szczegółowej środnika belki dwuteowej (w stanie krytycznym)
Nośność obliczeniowa środnika przy zginaniu (Mrw jest zawsze taka sama, równa otrzymanej z uwzględnieniem współczynnika niestateczności miejscowej dla środnika nieużebrowanego.
Natomiast nośność środnika przy ścinanie, po wprowadzeniu żeber poprzecznych, jest nawet wyższa niż obliczana przy współczynniku niestateczności równym jeden (wzór16).
Gdzie szukać błędów, czy gdzieś można sprawdzić szczegóły przebiegu obliczeń ?

 
forum » ROBOT Millennium » środniki klasy 4 wg PN-90GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.