forum » ROBOT Millennium » Belki na sprężytym podłożu
Autor
Post
Sławek

Belki na sprężytym podłożu

W przestrzennych ustrojach prętowych Robot pozwala modelować
belki na podłożu sprężystym, dając możliwość zadeklarowania
parametrów sprężystości w dwu kierunkach prostopadłych do
osi głównych prętów oraz sztywności skrętnej. Niestety
w wynikach można wyświetlić jedynie rezultaty dla reakcji
sprężystych podpór w kierunkach liniowych (bez obrotowego!)
Pozwala to obliczyć przy zadanej szerokości ławy
fundamentowej (pręta na sprężystym podłożu)tylko średnie
wartości naprężeń pod fundamentem, nie można natomiast
wyznaczyć naprężeń krawędziowych!!? Powinna być opcja
wyświetlenie odporów skrętnych - czy jest jej brak czy
przeoczyłem ją?
Pozdrawiam

Leszek_J

Belki na sprężytym podłożu

Zgadza się, nie przeoczył Pan tej opcji. Podawane sa tylko
wyniki dla odporów w kierunkach prostopadłych. Nie było
wcześniej zapotrzebowania na dodatkowe wyniki dla 'odporu
skretnego'. Zostanie to jednak wzięte pod uwagę przy
rozwoju kolejnych wersji, dziękujemy.

 
forum » ROBOT Millennium » Belki na sprężytym podłożuGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.