forum » ROBOT Millennium » róznice w wynikach
Autor
Post
manola

róznice w wynikach

wymodelowałam płyte opartą jedną krawędzią na belce
żelbetowej a druga utwierdzona, problem tkwi w ugięciach,
dla zazbrojonej belki wynosza one w środku rozpiętości
ok.0.9cm natomiast płyta ugina się w środku podpieranej
krawedzi 1,87 cm. skąd taka rozbieżność? dodam że opcja
wygladzania globalnego jest właczona.

Leszek_J

róznice w wynikach

Rozbieżnośc rezultatów może wynikać z odrębnego traktowania
belki i płyty podczas obliczania zbrojenia i ugięcia tych
elementów. Podczas wyznaczania sił w elementach (obliczenia
statyki) układ taraktowany jest oczywiście jako całość.
Uwzględniona jest sztywność spręzysta elementów i tym samym
wpływ belki na płytę i 'vice versa'. Natomiast podczas
obliczania ugięcia tych elementów, kazdy z nich jest
tarktowany osobno. Wyznaczana jest więc sztywność elementu
zarysowanego dla belki i osobno dla płyty - podczas
obliczania płyty. Na tej podstawie jest wyznaczane ugięcie
maksymalne. Dla płyty najbardziej mairodajna jest więc
wielkość maksymalna ugięcia (np. w okolicy srodka
rozpiętości) . Na jej podstawie ekstrapolowane są wielkości
ugięcia w pozostałych częsciach płyty. Stąd różnica nad
podporą - belką, gdyz tam, podczas obliczania płyty, nie
jest uwzględniany wzrost sztywności przekroju (płyta +
belka) podczas wyznaczania sztywności w stanie zarysowanym.
Rozpatrywana jest w tym miejscu jedynie płyta. Miarodajne w
tym miejscu jest więc ugięcie belki jako elementu o
większej (reprezentatywnej dla tego układu) sztywności.

 
forum » ROBOT Millennium » róznice w wynikachGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.