forum » ROBOT Millennium » sprężystośc gruntu
Autor
Post
wikas

sprężystośc gruntu

cytat z "help":Jeżeli opcja Podpora liniowa jest włączona,
to wartości współczynników sprężystości podpory będą
podawane na jednostkę długości (w przypadku opcji Podpora
powierzchniowa wartości współczynników są podawane na
jednostkę powierzchni).
w kalkulatorze gruntów budowlanych dla płyty współczynnik
spręzystości podłoża jest obliczany w kN/m3 natomiast w
oknie definicji podpory jednostką współczynnika
sprężystości jest kN/m2(taj ajk w help) ale należy podać
współczynnika sprężystości podpory
w kN/m!. jakie sa zależności miedzy tymi wartościami?

Leszek_J

sprężystośc gruntu

Witam. Jednostki w oknie definicji podpory trzeba rozumiec
jako'zlozenie'. Tzn. w przypadku plyty jest jednostka 1/m2
i przy np. UZ jest kN/m --> 1/m2*kN/m=kN/m3 .

 
forum » ROBOT Millennium » sprężystośc gruntuGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.