forum » ROBOT Millennium » Analiza wyboczeniowa - brak wyników
Autor
Post
adyton

Analiza wyboczeniowa - brak wyników

Witam,
Próbuję przeprowadzić analizę wyboczeniową dla wieży kratowej - w której ze względu na uszkodzenia konieczny jest demontaż głównego zakratowania.
Chciałbym wyznaczyć długość wyboczeniową krawężnika dla nietypowego sposobu podparcia między węzłami.
Przy próbie analizy wyboczeniowej wieży dla różnych przypadków obciążeń brakuje mi wyników dla danego krawężnika - pojawia się komunikat (siła krytyczna - brak), dodam, że pręt jest ściskany.
Pokusiłem się o wykonanie testu dla prostego przypadku (jak na obrazku) - pręt ściskany podparty zakratowaniem. Pojawia się ten sam problem - siła krytyczna brak, dł. wyb.: brak. Jak to interpretować?
Jeżei zamodeluję ten sam słup bez zakratowań, dostaję pełne wyniki analizy wyboczeniowej.
Oto przykład (model rama 3D):
http://s9.postimage.org/rlbj1b5bj/S_up_ciskany.jpg
image sharing
Prośba o pomoc.

Pozdrawiam,

newton84

bez tytulu

podaj wszystkie dane geometryczne, zobaczę u siebie.

adyton

bez tytulu

Przykład robiłem "na kolanie" i nawet tego nie zapisałem bo chciałem jedynie sprawdzić jakiekolwiek wyniki, ale z tego co pamiętam to wysokość słupka 10m (HEA 200) + krzyżulce pod kątem 45 stopni (też HEA 200). Krzyżulce podparte przegubowo, słup dołem blokady Ux,y,z + blokada obrót Rz, górą słup blokada przesuwu po X i Y. Obroty i kierunek po Z zwolniony.

Nie wiem, czy w ogóle w dobrym kierunku zmierzam - tzn. czy będę w stanie w oparciu o analizę wyboczeniową całej konstrukcji uzyskać współczynnik wyboczeniowy 1 pręta, tak, żeby można go było wykorzystać do dalszego wymiarowania i wprowadzić go do definicji prętów stalowych?

W którymś poście wyczytałem, że trzeba "umiejętnie" obciążyć pręt, żeby uzyskać wyniki długości wyboczeniowych. Co w przypadku konstrukcji, gdzie jest kilkaset prętów a interesuje mnie konkretny jeden? Czy analizę prowadzić dla wszystkich kombinacji, czy może dla jakiegoś przypadku obc. z jednostkowym obciążeniem zadanym na ten jeden wybrany pręt?
newton84

bez tytulu

Wprowadziłem do Robota Twój model i działa. Nie można jedynie znaleźć współczynnika wyboczeniowego dla górnego skratowania, co jest oczywiste, gdyż pręt ten jest rozciągany. W przypadku wymiarowania elementów wystarczy zastosować współczynniki wyboczeniowe normowe. Nie trzeba robić analizy wyboczeniowej. Natomiast, jeżeli chcemy wykorzystać dokładniejsze współczynniki, to musimy wykonać analizę wyboczeniową dla każdej kombinacji obciążeń, i dla kompletnego modelu konstrukcji.

adyton

bez tytulu

Znalazłem przyczynę braku wyników - krawężnik powinien zostać podzielony na 2 odcinki (u mnie był jako 1 element) - wówczas otrzymuję wyniki, ale to nadal nie rozwiązuje mojego problemu: po przeprowadzeniu analizy wyboczeniowej rozpatrywanej już konstrukcji (nie tej testowej z pierwszego postu) dla wszystkich kombinacji otrzymuję, że np. pręt, który ma w modelu dł.1m ma w wynikach długość wyboczeniową 60m (czyli mi=~60 ?) i siłę krytyczną na poziomie 9kN - przekrój L150x10
Może ktoś ma pomysł jaki przyjąć współczynnik długości wyboczeniowej dla prętów od węzła 23 w dół? Te wycienione na rysunkach zakratowania będą musiały być zdemontowane - jest plan wymiany uszkodzonego krzyżulca (węzeł 70 do podpory) - krzyżulec jest mocno uszkodzony i zdeformowany - wieża jakimś cudem stoi w takim stanie prawdopodobnie od kilku lat.
http://s22.postimage.org/gcvonwsj5/image.jpg
online photo storage
http://s21.postimage.org/ecesdxs2v/image.jpg
photo storage

burczynski

bez tytulu

Z przypadku obciążeń, dla którego analizujesz wyboczenie, wyrzuć wszystkie obciążenia i wstaw siłę np. 1kN w węźle 23 skierowaną wzdłuż badanego pręta. Tutaj akurat najłatwiej będzie skorzystać z obciążenia "Siła prętowa", skierowana wzdłuż lokalnej osi X. Wtedy powinieneś dostać w miarę realne długości wyboczeniowe dla badanego pręta. Długości wyboczeniowe w Robocie wynikają z porównania siły krytycznej dla pręta ściskanego o współczynniku wyboczeniowym równym jedności i siły występującej w pręcie od obciążenia badanego pręta. Taki wynik ma sens wyłącznie w przypadku bezpośredniego obciążenia badanego pręta. Wynik "Długość wyboczeniowa" dla pozostałych, nieobciążonych bezpośrednio prętów nie ma większego sensu fizycznego.

stahlbau

wyboczenie

Korekta:

1. Robot określa w analizie wyboczeniowej współczynnik krytyczny tj. wielkość bezwymiarową która jako mnożnik aktualnego proporcjonalnego obciążenia zeruje macierz sztywności układu której to stan utożsamia się ze stanem krytycznym konstrukcji. Wszystkie pozostałe wielkości są tego pochodną, w tym siły krytyczne i długości wyboczeniowe. Długości wyboczeniowe dla wszystkich prętów są wielkościami fizycznymi (poza prętami rozciąganymi) tylko przy zmiennym rozkładzie sił osiowych przy poszczególnych prętach mogą pojawić się pozornie nierealne długości. Te długości wynikają bowiem z matematycznego przekształcenia obliczonej siły krytycznej na długość wyboczeniową eulerowską. Dla nieadekwatnych postaci te długości nie powinny być wówczas przyjmowane do wymiarowania.

2. Nie jest ogólną prawdą, iż w celu otrzymania poprawnej długości wyboczeniowej należy pręt obciążyć bezpośrednio. Na wielkość siły krytycznej ma bowiem wpływ całość układu obciążeń (rozkład sił ściskających w konstrukcji prętowej). Długość wyboczeniowa zgodna z "intuicją" nie wiąże się z bezpośredniością obciążenia tylko wyborem pręta reprezentatywnego w danej postaci wyboczenia. Pominięcie innych obciążeń w pewnych przypadkach może być poważnym błędem.

3. Ogromna długość wyboczeniowa krawężnika, związana z bardzo małą wartością siły krytycznej wynika najpewniej z błędów modelowych. W starej normie dotyczącej masztów i wież można odnaleźć wytyczne przyjmowania długości wyboczeniowej prętów kratownic przestrzennych. Wynik z robota nie może znacząco od tych wytycznych odbiegać. Tutaj zastosowano prawdopodobnie nadmierną liczbę zwolnień, a struktura charakteryzuje się nadmierną podatnością na przesuwy co daje niską wartość siły krytycznej w rozważanym pręcie.

4. Nie wiem czy nie należy przy usunięciu dodatkowych wykratowań rozważyć również możliwość wyboczenia skrętnego kątownika, bo są takie przypadki że odpowiadająca im siła krytyczna może mieć wartość niższą niż siła krytyczna wyboczenia giętnego.

Krzych85

Analiza wyboczenia

Witam!

Chciałbym się dowiedzieć jak przeprowadzić dokładną analizę wyboczenia dla wydzielonego pręta w konstrukcji 3D (np. rama przestrzenna).

Ustawiłem sobie analizę, przyjąłem przypadki, dla których ma być wykonana analiza wyboczenia - problem z tym, że otrzymuję wynik dla całej konstrukcji, a nie dla każdego pręta z osobna.
Chciałbym dowiedzieć się, gdzie mogę odnaleźć taką tabelę jak przedstawił użytkownik "adyton" w swoim poście - czyli mamy zakładki: wsp. krytyczny, dokładność, siła krytyczna, długość wyboczeniowa Z, Długość wyboczeniowa Y, Smukłość Y, Smukłość Z.
U siebie w programie ARSA PRO 2013 znalazłem tylko zakładki: wsp. krytyczny, dokładność - pozostałych brak.
Poza tym u mnie zamiast PRĘT/PRZYPADEK jest PRZYPADEK/FORMA.
Czy jest to związane z innym założeniami analizy, a może po prostu inna wersja programów?
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam

Ben_20

brak wyników

Chciałbym wyznaczyć długość wyboczeniową słupa nr 1 w układzie poprzecznym pokazanym na rysunku.
http://s1.postimg.org/7sbgkbpj3/uk_ada.jpg
Otrzymałem następujące wyniki:
http://s30.postimg.org/pme13qa1d/tab.jpg
W kolumnie Siła krytyczna i długość wyboczeniowa brak wyników. Zgodnie z pkt 1 tego co napisał stahlbau robot powinien na podstawie wsp.krytycznego wyliczyć te wartości.
Czy to wynika z błędu programu ?

Mam jeszcze pytanie odnośnie wymiarowania słupów stalowych. Jaką długość wyboczeniową słupa w płaszczyźnie należy przyjmować do wymiarowania układu na rysunku. Na podstawie jakiej normy przyjmować. Połączenie przy kratownicy przegubowe.

adyton

bez tytulu

Tak, jak kiedyś wspominał kolega Stahlbau - wina może leżeć po stronie modelu.
Czy kratownica ma pasy ciągłe? Zauważyłem, że przy analizie wyboczeniowej problem z brakiem sił krytycznych dla elementów ściskanych występuje u mnie w przypadku, gdy w modelu mam jakieś pręty ciągłe z dochodzącymi elementami - podział na pręty od węzła do węzła prawdopodobnie pomaga.

Damian_G

bez tytulu

Witam, temat nieco stary, ale nie będę zakładał nowego. Mam taki problem, że po przeprowadzeniu analizy wyboczeniowej w rezultatach są tylko dwie kolumny współczynnik krytyczny i dokładność. Jak uzyskać widok wyników jak na jednym z obrazków powyżej? Tak, żeby była widoczna siła krytyczna i długość wyboczeniowa?

adyton

bez tytulu

W wynikach analizy - prawy klawisz - "kolumny" i wybierasz dane, które Cię interesują.
Pzdr,

david939

bez tytulu

Stahlbau, czy mógłbym prosić o kontakt na dawid.gabrysiak@gmail.com?

stahlbau

podział prętów

Podstawowym modelem pręta w mesie jest element z węzłami na końcach. Menu wielu programów pozwala na podział wewnętrzny przy czym w robocie jest nawet opcja węzłów bez podziału pręta. Daje to węzły obliczeniowe wewnętrzne ale działa prawidłowo tylko w przypadku statyki liniowej. W przypadku analizy wyboczeniowej taki podział skutkuje brakiem wyników co jest błędem algorytmu (w zasadzie nie błąd tylko taki jest algorytm i trzeba mieć tego świadomość) programu nie samej metody mes. W widoku na zrzucie widać jednak że pasy są chyba podzielone bo wyświetlane są zdaje się numery prętów składowych. Oczywiście sam model jest całkowicie niepoprawny, gdyż brakuje więzów poprzecznych skoro chcemy analizować ramę płaską. Stąd formy powyżej 3 są zupełnie zbędne. W zasadzie nawet po tych poprawkach wynik nie będzie dobry bo aby otrzymać sensowna wartość wyboczenia dla słupa ten element powinien być podzielony gęściej. Niemniej tu akurat analiza mes nie jest specjalnie potrzebna - schemat jest przegubowy wiązarowy więc jeśli drugi słup nie jest dwuprzegubowy a stopa zbyt podatna do współczynnik długości wyboczeniowej będzie po prostu wynosił 2,0.

 
forum » ROBOT Millennium » Analiza wyboczeniowa - brak wynikówGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.