forum » ROBOT Millennium » Analiza P-Delta i P-delta
Autor
Post
leksio

Analiza P-Delta i P-delta

Nie mam pewności co do poniższej kwestii. W EC3 oraz literaturze opartej na EC3 funkcjonuje nazewnictwo:
[1] efekty II rzędu P-Delta (DUŻA LITERA DELTA)
[2] efekty II rzędu P-delta (mała litera delta)
W Robocie mamy natomiast:
[1] analiza nieliniowa
[2] analiza P-delta
Czy [1] z EC3 jest pełnym odpowiednikiem [1] z Robota? Podobnie [2]?

sybill

bez tytulu

Poniżej przesyłam linka do ciekawego artykułu.
Mam nadzieje że znasz angielski :)


[communities.bentley.com]

stahlbau

pdelty

Nic tutaj nie jest pełnym odpowiednikiem.

1. Analiza nieliniowa w robocie wprowadza teorię 2 rzędu, która uwzględniając warunki równowagi
w konfiguracji odkształconej, przy prawidłowo ustawionych parametrach pozwala na uwzględnienie
zarówno tzw. P-Delta jak i P-delta. Oczywiście jednak wyłącznie konstrukcji idealnych. To trochę
rozbiega się z EC3 bo tam wymaga się uwzględniania dodatkowo wstępnych imperfekcji. Formalnie dla
efektów P-delta można by użyć dodatkowej opcji w robocie "imperfekcje geometryczne" ale są one tylko
symetrycznie łukowe co nie odpowiada ogólnym założeniom EC3 gdzie e0 niby powinno odpowiadać max
na krzywej podstawowej postaci własnej. Na usprawiedliwienie robota można podać fakt że wbrew
swoim założeniom EC3 daje też tylko szkic symetrycznych imperfekcji łukowych.
Czyli nie do końca robot i EC3 są tutaj zbieżne.

2. Analiza P-delta w robocie to inna bajka, zupełnie mylnie w tym kontekście opisana. Niestety piszący helpa nie tylko że się nie wysilił, ale chyba niespecjalnie rozumiał o czym pisze, zresztą w dwóch miejscach inaczej:

cyt.a)
Analiza P-delta - uwzględnia efekty trzeciego rzędu, tzn. dodatkową sztywność poprzeczną i naprężenia powstałe przy odkształceniu

Nie ma czegoś takiego jak efekty trzeciego rzędu, choć w niemieckiej literaturze funkcjonuje pojęcie
teorii 3 rzędu. Formalnie nie ma teorii 3(4) rzędu, jest 2 rzędu dla dużych przemieszczeń/odkształceń. Ta opcja działa w robocie np dla ciegien, z tym, że nie jest to ani analiza p-delta ani nie ma nic wspólnego
z dodatkową (???) sztywnością poprzeczną. Sztywność EI, EA i GA jest stała tylko np. wypadkowa naprężeń rozciągających może znacząco redukować moment zginający zmniejszając ugięcia.

cyt.b)
Jest to pewien wariant opisu pręta z dopuszczeniem dużych przemieszczeń. Wykorzystuje się podejście uaktualnianego opisu Lagrange’a

Zapisy macierzy w helpie są mało czytelne, w sumie nie ma pewności czy mowa o dużych przemieszczeniach czy
odkształceniach, zwłaszcza że w poprzedniej definicji odnoszą się do odkształceń. Ponieważ opcja p-delta może być włączona tylko razem z nieliniową nie ma pewności jak zbudowana jest macierz sztywności, mimo że coś
tam w helpie podają.

Podsumowując: opcja robota p-delta nie ma nic wspólnego z EC3.

 
forum » ROBOT Millennium » Analiza P-Delta i P-deltaGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.