forum » ROBOT Millennium » Analiza sprężysto - plastyczna
Autor
Post
M.

Analiza sprężysto - plastyczna

Analizowałem belkę o rozpiętości 5 metrów obciążoną w środku rozpiętości siłą skupioną, podpartą z lewej strony podporą przesuwną, a z prawej znajduje się wspornik, profil HEB100, stal St4. Licząc klasycznie nośność graniczną (przegub i moment skupiony we wsporniku) wartość graniczna siły wynosi 29,39 kN. Teraz chciałbym przeprowadzić analizę sprężysto - plastyczną. Profil dalej HEB100, model materiału sprężysty - idealnie plastyczny, sposób odciążania plastyczny. Analiza nieliniowa, jedyne kryterium to uplastycznienie. Spodziewałem się wyników jak poprzednio dla danej siły skupionej, tj. we wsporniku i w środku rozpiętości momenty o wartościach 24,49 kNm (gr. plastyczności * wskaźnik plastyczny). Tymczasem we wsporniku moment wynosi 26,56 kNm, a w środku rozpiętości 23,46 kNm. Wynik we wsporniku jest niezgodny z modelem Prandtla. Jakieś sugestie?

 
forum » ROBOT Millennium » Analiza sprężysto - plastycznaGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.