forum » ROBOT Millennium » współczynniki obciążeń
Autor
Post
msloniu

współczynniki obciążeń

w jaki sposób (gdzie)zdefiniować wartości współczynników
obciążeniowych(obliczeniowych) dla różnych przypadków
obciążenia i aby mozliwa była automatyczna generacja
kombinacji(kombinacje normowe)?

Leszek_J

współczynniki obciążeń

Menu Narzedzia --> Preferencje zadania --> Normy --> Akcje -
-> obok wiersza 'Kombinacje normowe' nalezy nacisnac
przycisk z kropkami. W otworzonym edytorze mozna zmieniac
wsp. brane do obliczania kombinacji normowych.
Ten sam edytor mozna uruchomic z menu Start --> Programy --
> Robot Office --> Narzedzia --> Edytor regulaminow
kombinacji normowych.

 
forum » ROBOT Millennium » współczynniki obciążeńGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.