forum » ROBOT Millennium » kombinacje normowe
Autor
Post
msloniu

kombinacje normowe

Mam zdefiniowanych 14 przypadków obciążeniowych w
naturze "stałe" - G1, 12 w "eksploatacyjne"(w tym 7
połączonych operatorem "i" - Q1, a 5 "lub" - Q2), 4 wiatru -
W1 i 1 snieg - S1. mam to ustawione w kombinacje normowe--
>grupy.i nie generuje mi tych kombinacji. co jest tego
przyczyną? dziekuje

Leszek_J

kombinacje normowe

Rozumiem, ze po obliczeniu konstrukcji nie zostały
wygenerowane kombinacje. Tzn., ze w tabeli kombinacji nie
ma składowych kombinacji. Tabela posiada możliwość
wyświetlania kombinacji normowych lub 'ręcznych'. Menu
Obciążenia-->Tabela kombinacji - prawy klawisz myszy na
tabeli i wybór 'Kolumny'. Po pojawieniu się menu można
wybrać 'definicje...' lub 'składowe komb. normowych'.

Istnieje ograniczenie podczas generacji automatycznej
kombinacji do 32000. Jeżeli więc ilość przypadków prostych
jest zbyt duża i operatory pomiędzy nimi powodują
generowanie się większej ilości składowych to stąd może być
taki efekt. Proszę sprawdzić czy to nie jest ten problem,
np. w pliku testowych zredukować część przypadków i
policzyć jeszcze raz konstrukcję.

 
forum » ROBOT Millennium » kombinacje normoweGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.