forum » ROBOT Millennium » Długości wyboczeniowe
Autor
Post
manok

Długości wyboczeniowe

Przy zastosowaniu typu anlaizy "wyboczenie linowe" Robot
oblicza długości wyboczeniowe poszczególnych prętów
konstrukcji. Czy jest możliwość, aby te wartości byly
automatycznie przenoszone do charekterystyk prętów i dalej
używane przy wymiarowaniu konstrukcji, czy jest to możliwe
jedynie poprzez ręczne wpisanie długości wyboczeniwej dla
każdego typu pręta?

Leszek_J

Długości wyboczeniowe

Nie jest możliwe aby te wielkości były przenoszone do
modułu wymiarowania prętów.
Wartości długości wyboczeniowych uzyskiwane w analizie
wyboczeniowej, nie są wartościami używanymi przy
wymiarowaniu elementów stalowych.
W analizie wyboczeniowej wyliczane jest "globalne"
wyboczenie całej konstrukcji. Oczywiście niektóre z postaci
(szczególnie wyższe) odpowiadają lokalnemu wyboczeniu
niektórych fragmentów konstrukcji (np. słupów). Na
podstawie obliczonych współczynników krytycznych oraz
wyników obliczeń statycznych (sił podłużnych w prętach)
obliczane są siły krytyczne dla wszystkich prętów i postaci
wyboczenia (również dla tych prętów, które w rzeczywistości
nie ulegają wyboczneiu - wtedy mają jedynie
sens "matematyczny"). Tak więc długości wyboczeniowe
obliczane w analizie wyboczeniowej, mogą być wykorzystywane
jedynie dla bardzo prostych schematów, lub gdy obciążenie
przyłożone jest bezpośrednio do rozpatrywanego elementu, a
wyboczenie ma charakter lokalny (dotyczący rozpatrywanego
pręta).

 
forum » ROBOT Millennium » Długości wyboczenioweGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.