forum » ROBOT Millennium » Otwarcie w nowym oknie.
Autor
Post
zaranin

Otwarcie w nowym oknie.

Po wybraniu części obiektów i rozpoczęciu edycji w nowym
oknie widoczna jest tylko wybrana część obiektów. Do tego
momentu wszystko jest o.k., ale:
1. W oknie edycji po wybraniu np. jednego panela, program
pokazuje kontury obciążeń konturowych także innych paneli.

2. Po zamknięciu pliku i ponownym otwarciu dostępne są co
prawda dodatkowe widoki, ale pokazywane są w nich wszystkie
elementy, a nie uprzednio wybrane. Dodatkowe okna edycji są
więc po zamknięciu pliku i ponownym otwarciu bezużyteczne.

Leszek_J

Otwarcie w nowym oknie.

Jest to znany problem z interfacem graficznym. Planowane
jest wprowadzenie odpowiednich poprawek.

 
forum » ROBOT Millennium » Otwarcie w nowym oknie.GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.