forum » ROBOT Millennium » wymiarowanie otworów w belce żelbetowej
Autor
Post
macjar

wymiarowanie otworów w belce żelbetowej

...czu u Was również występuje problem z wyświetlaniem wyników nośności w przekroju wymiarowanego otworu w belce żelbetowej (RSA_PRO_2011)

 
forum » ROBOT Millennium » wymiarowanie otworów w belce żelbetowejGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.