Autor
Post
mama

kable

Czy jest możliwe zamodelowanie cięgna krzywoliniowego (o
zadanej strzałce zwisu)? Cięgno obciążone jest siłami
skupionymi od wieszaków, jest częścią konstrukcyjną dachu.
Pracuje podobnie jak w mosicie wiszącym. W przypadku
niejasności poszę o kontakt. kurator@wp.pl

Leszek_J

kable

Mozna zamodelowac łuk zadając odpowiednią dyskretyzację i
rozbijając (opcja przy definicji łuku). Otrzymane w taki
sposób pręty można przedefiniowac na kable.

 GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.