forum » ROBOT Millennium » wartości z map na panelach
Autor
Post
lolecanti

wartości z map na panelach

Czy jest możliwe otrzymanie zestawienia (w formie tabeli)
sił wewnętrznych dla elementów skończonych?

Znalazłem możliwość zestawienia wyników dla paneli, ale
pokazuje ona siły wewnętrzne w węzłach. Interesuje mnie
zestawienie, które odpowiadałoby wartościom przedstawionym
na mapach dla paneli.

I drugie pytanie:

Czym spowodowana jest różnica prezentowanych wartości na
wykresach/mapach dla przypadków automatycznie generowanych
kombinacji normowych (SGN, SNG+, SGN-)?

W przypadku przeglądania wyników w tabelach wartości
obwiedni dla SGN są zgodne z odpowiednio SGN+ i SGN-
(odpowiednio max i min), ale w przypadku wykresów/map dla
SGN otrzymuję wartości pośrednie. (Dla SGN+ program
generuje dwie wartości skrajne, dla SGN - tylko jedną.)

Leszek_J

wartości z map na panelach

Będąc w 'tabeli wyników dla płyt i powłok' pod prawym
klawiszem myszy proszę wybrać 'kolumny', przejść na
zakładkę 'parametry' i tam wybrać rodzaj prezentacji
wyników (jes m.in. w środkach elementów).

Po wybraniu SGN+ lub SGN- prezentowane są odpowiednio
wartości dla górnej i dolnej obwiedni. Wybierając SGN,
prezentowane są wartości dla konkretnej kombinacji, którą
można wybrać pod przyciskiem obok nazwy przypadku (przycisk
z wykresami i pytajnikiem - 'wybór składowej').

 
forum » ROBOT Millennium » wartości z map na panelachGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.