forum » ROBOT Millennium » układ lokalny profilu
Autor
Post
lolecanti

układ lokalny profilu

Czy jest możliwe zdefiniowanie układu lokalnego profilu dla
którego podam odpowiednie długości wyboczeniowe?

Mam problem przy wymiarowaniu pręta złożonego z dwóch
kątowników ustawionych do siebie wierzchołkami. Program
automatycznie wybiera układ główny osi, dla którego
wyznacza promienie bezwładności. Ponieważ pręt ten jest
uchwycony w połowie swej długości w sposób uniemożliwiający
wyboczenie względem tych osi, to długość wyboczeniowa jest
połową długości pręta. Więzy te nie działają jednak
względem jednej z osi centralnych (równoległej do ścianek
obu kątowników), dla której 'mi'=1. Dla tej osi obliczona
smukłość jest większa niż dla innych kierunków. Czy można
ustalić położenie układu osi względem profilu? Jak to
zrobić?

Leszek_J

układ lokalny profilu

Układ lokalny związany jest na stałe z danym przekrojem.
Względem tych osi ustalane są momenty bezwładności.
Istnieje komenda dzięki której można zmienić jedynie zwrot
osi X lokalnego układu wsp. (menu Geometria--
>Charakterystyki-->Kierunek lokalny prętów) - wpływa to
m.in. na rozumienie: początek-koniec pręta.

W przypadku, który Pan opisuje pomocnym będzie
prawdopodobnie skorzystanie z odpowiedniej bazy kątowników.
W polskiej bazie (Kat_pro) są np. katowniki równoramienne
ozanczane LR i LRP. Jedne są przedstawiane w osiach
głównych, a drugie w głównych centralnych. Ma znaczenie,
które z nich użyjemy przewidując założoną pracę elementu.
Do przeglądnięcia profili można użyć 'Edytora baz profili'
z Narzędzi Robot Office.

 
forum » ROBOT Millennium » układ lokalny profiluGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.