forum » ROBOT Millennium » blachy faliste i trapezowe
Autor
Post
itb

blachy faliste i trapezowe

W wersji programu tj. 17.0 zamieszczono nowe opcje
ortotropii płyt a mianowicie: blachy trapezowe i faliste. Z
teorii wynika,że w blachach trapezowych i falistych
powstają tzw. stany nadkrytyczne ( np. opisane w EC-3 !) .
Pominięcie tego typu zjawiska w obliczaniu blach prowadzi
do znacznych błędów ( np. redukcja przegrokju pojedynczej
fałdy blachy trapezowej przy pewnym poziomie obciążenia
może sięgać np.20% )Czy w obliczeniach oprócz ortotropii
uwzględniono rownież w/w efekt ??.

Leszek_J

blachy faliste i trapezowe

Ortotropia płyt w Robocie jest ortotropią strukturalną,
uwzględniającą niejednorodność sztywności w kierunkach
prostopadłych. Podobnie w blachach falistych - jedynie to
jest uwzględnione (oczywiście w obliczeniach brany tez jest
odpowiedni ciezar wlasny). Nie sa uwzglednione inne
zjawiska wynikajace ze specyfiki obliczania blach.

 
forum » ROBOT Millennium » blachy faliste i trapezoweGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.