forum » ROBOT Millennium » Ciężar stali + temp. w Robocie
Autor
Post
martin

Ciężar stali + temp. w Robocie

Mam pytania:
1. Dlaczego ciężar stali w materiałach jest zdefiniowany
jako 77,01 (wg. PN: 78,5)
2. Czy jeżeli chcę obciążyć pręt jako równomierne ogrzanie
np. o 30st. to modeluje je tylko jako TX a pozostałe
kierunki tzn. TY i TZ pozostawiam zerowe?

Leszek_J

Ciężar stali + temp. w Robocie

1. jednostki..: wg PN 7850 kg/m3 = 77,01 kN/m3 robot.
2. tak, TX to rownomierne ogrzanie (lub oziebienie) -
szerszy opis w 'pomocy'.

 
forum » ROBOT Millennium » Ciężar stali + temp. w RobocieGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.