forum » ROBOT Millennium » Ugięcie paneli ciąg dalszy
Autor
Post
mirko

Ugięcie paneli ciąg dalszy

Dziękuję za odpowiedź, nadal mam problem.

Zamodelowałem płytę stropową gr 25cm podpartą na rogach
słupami,do niej zamocowałem balkon (wspornik) grubości
20cm. Na styku w panelu stropu i w panelu balkonu
występują różne ugięcia (na podstawie map z zakładki
zbrojenie teoretyczne).
Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy i jak można
to rozwiązać.

Leszek_J

Ugięcie paneli ciąg dalszy

Prosze w oknie, w którym wybiera się rodzaj wyswietlanych
map, na liście rozwijalnej wybrać 'wygładzanie globalne'.

 
forum » ROBOT Millennium » Ugięcie paneli ciąg dalszyGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.