forum » ROBOT Millennium » Interpretacja długości wyboczeniowej.
Autor
Post
zaranin

Interpretacja długości wyboczeniowej.

Jaka jest interpretacja długości wyboczeniowej Y i Z.
Przeprowadzam analizę wyboczeniową pręta wspornikowego
długości 1 metra, obciążonego siłą skupioną. Jest to
książkowy przykład, stąd oczywiste wydawałoby się, że
długość wyboczeniowa w obu kierunkach wynosi 2 metry.
Tymczasem w kierunku sztywniejszym otrzymuję 1,99 metra
natomiast w kierunku mniej sztywnym 6,53 metra. Stosunek
długości wyboczeniowych wynosi zatem 3,28. Uprzejmie proszę
o odpowiedź.

Leszek_J

Interpretacja długości wyboczeniowej.

Długość wyboczeniowa Y i Z, to długość wyboczneniowa
odpowiednio: względem osi lokalnej Y i osi lokalnej Z pręta.

Jesli ma pan konkretny problem w pliku to prosze przesłać
plik do serwisu, celem wyjasnienia.

service@robobat.com

zaranin

Interpretacja długości wyboczeniowej.

Sam doszedłem jaka jest interpretacja długości
wyboczeniowej. Dla pojedynczego profilu w przestrzeni 3D
istnieje tylko jedna siła krytyczna, natomiast rozpatrując
dwia kierunki główne otrzymalibyśmy dwie siły krytyczne
(rozpatrując w obu kierunkach układ płaski). Program
oblicza siłę krytyczną dla obu kierunków, następnie wybiera
mniejszą wartość i wylicza dla niej odpowiednie dla obu
kierunków wartości długości wyboczeniowych z ogólnego wzoru
Pkr_(y,z)=Pi^2*E*I(y,z)/(lw_y,z)^2. Stąd po obliczeniu SQRT
(Pkr_y/Pkr_z) otrzymujemy liczbę, przez którą należy
pomnożyć mniejszą z długości wyboczeniowych lw_(y,z)
wyliczoną z ogólnego wzoru j.w., co daje większą długość
wyboczeniową dla mniej sztywnego kierunku.

 
forum » ROBOT Millennium » Interpretacja długości wyboczeniowej.GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.