forum » ROBOT Millennium » Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??
Autor
Post
Psyeq

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Witam.
Jestem początkującym uzytkownikiem programu. Mam problem z
zamodelowaniem tarczownicy. Płyta przekrycia mojej
konstrukcji ma być pochylona pod katem 30 stopni i mieć
dwie przepony w miejscu oparcia na słupach (co 12m).

Jak prawidłowo zamodelować konstrukcję?
Wprowadzić płytę ortotropową, użebrowaną co 12m, czy też
płytę jednorodną opartą na belkach?
Jeśli prawidłowy jest wariant drugi to proszę o kilka
wskazówek dotyczących modelowania i połączenia płyty z
belką. Czy ich środki powinny sie pokrywać, a może oś
belki powinna być niżej, tak by po wprowadzeniu żądanej
grubości belki i płyty ich płaszczyzny pokrywały się?

Leszek_J

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Stosując płytę ortotropową , uwzgledniana bedzie jedynie
niejednorodna sztywność w róznych kierunkach (w tym
przypadku wynikająca z uzebrowania). Do oblicznaia
zbrojenia nie będzie brana geometria ustroju. (opis w
pomocy).

Mozna zamodelować płytę opartą na belkach. Połączenie takie
będzie monolitycznie (chyba, ze skorzystamy z opcji
zwolnień liniowych). Mozna zazbroić wówczas belki i płytę.

W konstrukcji powłokowej mozna wprowadzić offset na belkę
(przesunięcie belki tak aby np. licowała górą z płytą)

zaranin

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Wydaje mi się, że powinniście Państwo odpowiedzieć, jaki
sposób jest najbardziej prawidłowy i prowadzi do
odpowiednich wyników zbrojenia:
a. oś pręta w płaszczyźnie panela, wysokość przekroju pręta
bez zmniejszania
b. oś pręta z odpowiednim offsetem, wysokość przekroju
pręta bez zmniejszania
c. oś pręta z odpowiednim offsetem, wysokość przekroju
pręta jako pełna wysokość belki minus grubość płyty
d. inny wariant
To często spotykany problem, uczestniczyłem już w dwóch
pokazach Robota i nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi.
Z góry dziękuję za rozwikłanie tego problemu.

Leszek_J

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Jest to ogólny problem modelu i wybór sposobu modelowania
zalezy od projektanta.
Na pewno nie ma sensu wprowadzanie belki o wysokości
pomniejszonej o grubość płyty. Program interpretuje
bezpośrednio przekrój belki i taki przekrój będzie zbrojony.

Przy połączeniu monolitycznym belki i płyty, najbardziej
zbliżony wydaje się model gdy wprowadzona jest belka w
płaszczyźnie płyty. Uwzględniona jest wówczas współpraca
belki i płyty (program odpowiednio interpretuje sztywność
belki i płyty).
Oczywiście wyniki zbrojenia mogą się róznić od tzw.
podejścia "ręcznego", gdy na belkę zbierane jest obciążenie
z płyty i wymiarowana jest belka. W takim podejściu nie ma
jednak branej pod uwagę współpracy belki i płyty, co można
uwzględnić w programie modelując belkę w płaszczyźnie płyty.

W przypadku oparcia płyty (np. prefabrykowanej) przegubowo
na belce, można skorzystać z tzw. zwolnień liniowych.

Projektując w module powłok, strop oparty na belkach,
nadanie offsetu na belki ma wpływ na wyniki. Belka
offsetowana (np licując do góry płyty) wpływa na
usztywnienie układu (mniejsze przemieszczenia). Może się
wiec zmienic zbrojenie belki i płyty.

zaranin

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Nadmieniam, iż Pan Wąsik na zeszłorocznym pokazie
twierdził, iż uwzględnienie offsetów i zmniejszonej
wysokości belki ma sens, przy czym podczas projektowania
zbrojenia należy pamiętać o uwzględnieniu sił normalnych.
Moją intencją nie jest podważanie Pana odpowiedzi, a
jedynie uzyskanie konkretnej wskazówki. Stwierdzenie, że
wybór zależy od projektanta nie wyjaśnia niczego.
Projektant, w przeciwieństwie do autora oprogramowania nie
ma wglądu w procedury numeryczne i wielu rzeczy może się
jedynie domyślać. Mam jednak nadzieję, że udzieli Pan
konkretnej odpowiedzi jak NALEŻY postępować w danym
przypadku, a nie jak MOŻNA postępować w danym przypadku. Z
góry dziękuję.

Leszek_J

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Wydaje mi się, że moja odpowiedź była dokładna. Nie mogę,
niestety, dać odpowiedzi jak NALEŻY postępować w danym, czy
też każdym przypadku.
Sposób modelowania, moim zdaniem, zalezy od projektanta.
Gdyż to od niego zależy wybór modelu fizycznego, który z
wsytarczającą dokładnością odzwierciedli rzeczywistą pracę
konstrukcji. Nieraz wystarczy zamodelowanie płyty z
podparciem w miejscu użebrowania belkami i takie
zazbrojenie płyty, natomiast belki można policzyć osobno...

Z doświadczenia mogę powiedzieć, ze najczęściej
konstruktorzy modelują, tak jak napisałem, belkę normalnej
wysokości w płaszczyźnie płyty. Oczywiście model taki
posiada pewną niedokładność wynikającą z dublowania się
materiału w obszarze wspólnym belki i płyty, jednak ma to
niewielki wpływ na wyniki. Model taki uwzględnia jednak
odpowiednią sztywność płyty oraz belki. Belka stanowi
wówczas podporę podatną (wynikającą z jej sztyności) dla
płyty.
Poza tym modelowanie belki normalnej wysokości (nie
pomniejszonej o grubość płyty) ma zasadnicze znaczenie
jeżeli chcemy w Robocie uzyskać zbrojenie belki. Program
dla określonego przekroju belki wyznacza położenie osi
obojętnej, rozkład zbrojenia podłużnego i poprzecznego itd.

Pozdrawiam.

mateusz.RoboBat

Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??

Witam

Jeszcze ja wtrącę swoje trzy grosze.
Jak słusznie zauważył kolega Leszek, ROBOT nie narzuca
jednoznacznego sposobu definicji tego zagadnienia.
Bo nie wszystkie zagadnienia związane z analiza konstrukcji
da sie wrzucić do jednego worka.

Jeśli interesują nas dość dobre wyniki statyki i zbrojenia
płyty i belki - to przychylać się należy do rozwiązania
pierwszego - oś belki w osi płyty, a belka jest o "pełnej"
wysokości.
Pamiętać wówczas należy, iż ukad taki jest jednak trochę
mniej sztywny niż w rzeczywistości (co skutkuje nieco
większymi ugięciami płyty niż przy belce z offsetem).

Jeśli natomiast bardziej nam zależy na dokładniejszym
uwzględnieniu ugięć płyty, to można użyć offset na belce
(przesunięcie "pod" płytę, czyli o połowę wysokości płyty
plus połowę wysokości belki). Jednak należy wówczas
pamiętać, że podczas liczenia zbrojenia belki należy
dodatkowo uwzględnić siłę osiową.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi która z metod jest
najlepsza. Jednak dla "standardowych" płyt z podciągami
osobiście przychylał bym sie do rozwiązania pierwszego (bo
jest to rozwiązanie dające wyniki oszacowane "od góry", a
poza tym jes łatwiejsze do definicji).

pozdrawiam,
Mateusz Budziński,
RoboBAT Polska

 
forum » ROBOT Millennium » Jak modelować użebrowaną płytę przekrycia??GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.