forum » ROBOT Millennium » Jak zgrać układ lokalny z globalnym ?
Autor
Post
ktarsa

Jak zgrać układ lokalny z globalnym ?

Mam takie oto pytanie jak w prezentowaniu wyników zgrać układ lokalny z lokalnymi elementów, żeby mi się osie zgadzały.

Rusnakov

bez tytulu

Z tego co mi wiadomo, w prętach oś X zawsze przyporządkowana jest wzdłuż osi pręta, jak również w panelach osie X i Y leżą w jego płaszczyźnie. A odpowiedz mi, gdyby takiego przyporządkowania nie było, w jaki sposób, przedstawiłbyś w przestrzennej rami wyniki statyki?? Przedstawiając siłę wewnętrzną FX dla jednych prętów miałbyś ścinanie dla innych ściskanie/rozciąganie, przedstawiając MY dla jednych prętów będziesz miał zginanie dla innych skręcanie… Poplątanie z pomieszaniem, a rozpisuje się dlatego, że widzę tutaj przerost formy nad treścią… Spotykam się z tym drugi raz, w tym pierwszym przypadku dziewczyna chciała robić wizualizacje konstrukcji w ROBOCIE… dla mnie to przerost…

ktarsa

bez tytulu

no tak ale jeśli mam płytę złożoną a kilku paneli i chcę mieć symetryczne przedstawienie naprężeń, to układy muszą być zgrane, wiadomo że ma to znaczenie raczej estetyczne, niemniej dla prezentacji wyników wydaje mi się to dość istotne. Dlatego pytam czy można te układy zgrać

ktarsa

bez tytulu

Kierunek lokalny paneli (ikonka w pasku narzędziowym po prawej)

stahlbau

ciekawostki Rusnakova

Absolutne brednie. Żaden przerost formy nad treścią. Układ lokalny paneli
jest super ważny. Ikona orientacja układu lokalnego paneli zawiera dwie
podstawowe opcję. Pierwsza to ustawienie osi loklanej z czyli prostopadłej
do płaszczyzny panela. Sąsiednie panele muszą mieć ten sam zwrot osi z
aby "włókna rozciągane" były po tej samej stronie. Inaczej znaki sił
wewnętrznych i naprężeń będą na mapach "poodwracane". W przypadku dochodzących
paneli pod kątem wygłądzanie globalne może zaskutkować nawet "wyzerowaniem"
sił na wspólnej krawędzi. Druga opcja także super ważna. Oś x paneli sąsiednich
musi być ustawiona jednakowo by np momenty x w obu panelach znaczyły ten sam
kierunek a nie x i y. Niestety w robocie nie działa opcja ustawienia osi x
w układzie biegunowym. To istotny mankament bo trudno (lub niemożliwe) jest
ustawienie wygodne osi w układzie kołowosymetrycznym, zwłaszcza zakrzywonym
np w leju stożkowym silosu. Na dodadek wszystkie elementy (esy) ustawiają wtedy
swoje lokalne osie według jednego zwrotu i nie można sensownie zadać obciażeń
stycznych.

 
forum » ROBOT Millennium » Jak zgrać układ lokalny z globalnym ?GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.