forum » ROBOT Millennium » Animacja deformacji dokładnej.
Autor
Post
zaranin

Animacja deformacji dokładnej.

Dlaczego podczas uruchomienia animacji deformacji dokładnej
samoczynnie włącza się też opcja deformacja? Powoduje to
nakładanie się na jednym filmie deformacji i deformacji
dokładnej. Czasem może być to potrzebne, ale częściej chyba
nie. Pozdrawiam.

rafal

Animacja deformacji dokładnej.

Dziekujemy za uwage, poprawimy.

 
forum » ROBOT Millennium » Animacja deformacji dokładnej.GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.