forum » ROBOT Millennium » wymiarowanie ławy fundamentowej pod ścianą
Autor
Post
karoko

wymiarowanie ławy fundamentowej pod ścianą

Mam wstawioną belkę żelbetową na podłożu sprężystym pod ścianą.
W module wymiarowania rzeczywistego wyświetla się ława pod słupami w miejscu węzłów siatki ściany.
Nie można zmienić na obciążenie ścianą.
Jak można zwymiarować ławę pod ścianą? (RSA 2020)

 
forum » ROBOT Millennium » wymiarowanie ławy fundamentowej pod ścianąGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.