forum » ROBOT Millennium » podpory liniowe
Autor
Post
motyw321

podpory liniowe

Bardzo proszę o pomoc, gdyż już od tygodnia nie mogę sobie
poradzić z zamodelowaniem podpór liniowych szerokości 150cm,
w płycie żelbetowej o wym. 3000x63020. Nie mogę tego zrobić
ani za pomocą osi ani słupów żelbetowych o tak dużych, jak
wyżej podane, wymiarach przekroju. Moje podpory maja być
utwierdzone sztywno a w drugim przypadku przegubowo.
Czekam z niecierpliwością na pomoc bo terminy lecą oj lecą.
J.S.

Leszek_J

podpory liniowe

Zakładanie podpór specyficznych, typu ściana lub słup, w
konstrukcjach żelbetowych, odbywa się podczas definicji
nowego typu podpory. W oknie do definicji nowej podpory, na
dole okienka znajduje się przycisk 'Zaawansowane'. Po jego
wybraniu mozna zdefiniować rodzaj podpory, np. słup lub
scianę, o określonej szerokości, podawanej w centymetrach.
Przy obliczaniu płyty żelbetowej, informacja ta jest
wykorzystywana przy obliczaniu zbrojenia rzeczywistego w
płycie (czy np. w przypadku podpory słupowej - przy
obliczaniu przebicia dla płyty).
Jeżeli w wynikach statyki konieczne jest uzyskanie obrazu
współpracy płyty i np. podpory słupowej, to mozna np.
wykorzystać funkcję 'połączenia sztywne' dostępną w menu
Geometria --> Cechy dodatkowe.

 
forum » ROBOT Millennium » podpory linioweGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.