forum » ROBOT Millennium » Stężenia
Autor
Post
grzywi

Stężenia

Projektując halę stalową modelem przestrzennym jak można
uwzględnić imperfekcje geometryczne na obliczenie stężeń
ściennych i połaciowych???

rafal

Stężenia

Albo jako opcja "imperfekcje geometryczne" (opcja
dodatkowa), albo jako "uwzglednienie postaci wyboczeniowej
jako deformacji wstepnej" (dla calej konstrukcji ; opcja
dodatkowa) albo przesuwajac wezly.

 
forum » ROBOT Millennium » StężeniaGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.