forum » ROBOT Millennium » Żelbetowe konstrukcje monolityczne
Autor
Post
pawelpas

Żelbetowe konstrukcje monolityczne

1. W jaki sposób zdefiniować belkę żelbetową, która jest
pod kątem. W momencie przejścia do obliczeń wyświetla się
komunikat, że belka nie została poprawnie zdefiniowana i
zostanie potraktowana jako pozioma.
2. Czy możliwe jest zaprojektowanie konstrukcji żelbetowej
jako monolitycznej (rama składająca się z kilku prętów, z
których kilka jest niepoziomych). Jeśli tak to przy uzyciu
jakiej komendy.

Leszek_J

Żelbetowe konstrukcje monolityczne

Możliwe jest zwymiarowanie elementów żelbetowych będących
praktycznie pod dowolnym kątem. Odbywa się to w
module "Pręty - zbrojenie teoretyczne".
Opcja ta jest dostępna z menu: Analiza --> Wymiarowanie
elementów żelbetowych --> Wymiarowanie prętów żelbetowych --
> Blok definicje/obliczenia;
lub z tzw. ekranów: Wymiarowanie --> Pręty zbrojenie
teoretyczne.
W module tym nalezy okreslić parametry wymiarowanego
elementu żelbetowego (belka, słup, szerokości podpór
itd...), opcje obliczeniowe (beton, stal, środowisko itp.).
Obliczenia odbywają się wg normy do zbrojenia
teoretycznego, ustawionej w preferencjach zadania.
Wprowadzić należy ilość punktów obliczeniowych, w których
tabelarycznie otrzymamy wyniki w cm^2 wymaganego zbrojenia
oraz proponowaną ilość prętów zbrojeniowych. W tabeli z
wynikami można wyświetlać szereg dodatkowych informacji
poprzez wciśniecie prwego klawisza myszki i
wybranie "Kolumny" z menu kontekstowego.

Powodzenia.

 
forum » ROBOT Millennium » Żelbetowe konstrukcje monolityczneGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.