forum » ROBOT Millennium » zbrojenie rzeczywiste
Autor
Post
sas

zbrojenie rzeczywiste

Czy można w robocie przy wymiarowaniu zbrojenia płyt
żelbetowych zdefiniować kąt pomiędzy prętami pierwszej i
drugiej warstwy zbrojenia (standardowo pręty są względem
siebie prostopadłe). Jeżeli nie, to czy można taki
dodatkowy parametr wprowadzić do robota, było by to bardzo
użyteczne przy wymiarowaniu, np. płyt trójkątnych.

rafal

zbrojenie rzeczywiste

Nie, a suggestia zostanie przekazana odpowiednim czynnikom.

RG

 
forum » ROBOT Millennium » zbrojenie rzeczywisteGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.