forum » ROBOT Millennium » Manual meshing
Autor
Post
STONEZ

Manual meshing

How can i make manual meshing of FE in panels
Regards..

Tomek_Robobat

bez tytułu

What do you mean by 'manual meshing'? Would you like to control the position of most of generated nodes?
You can control the mesh for each panel seperatly by Analysis/ calculation model/ meshing options.
you can decide on meshing type or element size in this dialog box.

STONEZ

bez tytułu

I like to use user defined form and size of finite element mesh,
because in some cases, when i use circular walls, sometimes there are some problems of connection wall with other elements,
the message'incoherent mesh on edges ' appear on the screen,
iuse Automatic adjustment in Job preferences, but it will not works somewere,

thanks for your help

 
forum » ROBOT Millennium » Manual meshingGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.