forum » ROBOT Millennium » wyniki obliczeń Robot17.5 a Rm-Win
Autor
Post
Iwona

wyniki obliczeń Robot17.5 a Rm-Win

witam!

zaprojektowałam konstrukcje szkieletową 2D z Robocie i Rm-Winie tak samo obciążoną i z tym samym schematem statycznym. Jednak wyniki różnią mi się w przypadku jednej tej samej kombinacji obciążeń przykładowy pręt ma w Rm-Winie siłę N=1773,494 kN, a w Robocie N=1738,00 kN.
Nie mogę wyjaśnić sobie dlaczego taka różnica jest, bo jeśli konstrukcje są identyczne, metoda elementów skończonych, na zasadzie której zapewne działa Robot, powinna dawać te same wyniki. Czy coś takiego jest możliwe i dlaczego?

proszę o odpowiedzi

mikokow

bez tytułu

WITAM
Jeżeli konstrukcja ma dokładie taki sam schemat statyczny, z zachowaniem takich samych warunków podparcia, to dla analizy statycznej, liczonej metodą pierwszego rzędu, nie możliwe są różnice.
Zakładam, że wszystko jest prawidłowo zamodelowane.
Różnice takie pojawiają sie kiedy jedna z analiz zawiera ciężar własny konstrukcji a druga nie. Albo kiedy jeden z modeli obliczony został metodą drugiego rzędu, czyli z uwzględneniem przemieszczania się środków ciężkości poszczególnych elementów.
Możliwe jest też, że w sytuacji kiedy obliczamy taki model z uwzględniem ciężaru własnego, poszczególne programy mają różne bazy danych dotyczące ciężaru poszczególnych materiałów.
Proponował bym sprawdzić oba modele z pominięciem ciężaru własnego metodą I rzędu - wyniki muszą byc takie same.

Pozdrawiam

red13

bez tytułu

Proponuję sprawdzić czy przypadkiem nie zostały w Robocie uwzględnione współczynniki jednoczesności obciążeń (rm-win z automatu je pomija). Słyszałem również, że wersja Robot daje błędne wyniki w przypadku problemów z licencją (np. w wersjach crakowanych).

Iwona

bez tytułu

dziękuję za odpowiedzi.

Jest jeszcze jedna sprawa która mnie intryguje. A mianowicie : analizując rygiel zamocowany sztywno z dwoma siłami skupionymi - w notce obliczeniowej wartość wzięta pod uwagę przy sprawdzaniu nośności jest inna niż ta która widnieje na wykresie sił i jest największa. Z wykresy widać że przy samym połączeniu ze słupem siła poprzeczna wzrasta na małym odcinku o 0,25 tego co brane jest pod uwagę. Z czego to wynika? Czy Robot z założenia bierze siłę poprzeczną w określonej odelgłości od końców pręta? Niezależnie od tego że na wykresie sił istnieje jeszcze wartość bardziej niekorzystna? Czy może nie jest brana pod uwagę ze względu na to, że na samej osi jest już słup a nie belka?

pozdrawiam serdecznie i z góry dziekuję za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami :)

 
forum » ROBOT Millennium » wyniki obliczeń Robot17.5 a Rm-WinGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.