forum » ROBOT Millennium » profile
Autor
Post
grzefin

profile

Projektując dany profil, program sam narzuca orientację
głównych osi bezwładności w taki sposób, by moment
bezwładności względem osi ?y? osiągnął wartość max.
Istnieje możliwość obrotu pręta o zadanym przekroju
względem własnej osi , jednak w przypadku złożonej
konstrukcji prętowej, różne lokalne orientacje układów
współrzędnych, przeszkadzają w graficznej prezentacji
wyników sił wewnętrznych.
Czy mógłbym prosić o pomoc w rozwiązania tego problemu ?

rafal

profile

Taka jest konwencja w Robocie : Iy > Iz
Obawiam sie ze nie ma na to obejscia

 
forum » ROBOT Millennium » profileGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.