User to user - Robobat forum | BIMware MASTER http://www.robobat.pl/forum/pl/folder/24

Kalkulatory; obliczenia wg EC2, EC3, EC4, EC5

Zgłaszanie uwag, opinii, sugestii.

pl Ścianki szczelne Fri, 03 Feb 2017 10:43:00 GMT EC2  σc = M/II * (h - y0) + N/AI = 9,298 MPa  naprężenia rozciągające w betonie w fazie I Obliczyłem nośność elementu, czyli wyznaczyłem maksymalne wartości momentów i naprężeń jakie przeniesie mój przekrój, a zatem czy naprężenia rozciągajace w betonie (podkreślone, pogrubione) nie powinny być mniejsze od 2,6 MPA ?? Pozdrawiam ]]> Thu, 09 May 2013 20:59:52 GMT EC4 2013 Thu, 31 Jan 2013 09:17:24 GMT Stropy zespolone wg EC4 Fri, 10 Feb 2012 00:12:14 GMT REX Pale REX Pale. Jest to narzedzie wspomagające budowanie modelu konstrukcji w programie Robot, którego zadaniem jest stworzenie na wyselekcjonowanych w modelu konstrukcji prętach, podpór spręzystych odzwierciedlających pracę pala w gruncie (podpory spręzyste wzdłuż pobocznicy i na podstawie). Obliczenia prowadzone są w oparciu o wytyczne metody uogólnionej opracowanej przez M. Koseckiego („Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną i fundamentów płytowo-palowych metodą podłoża dwuparametrowego”; Szczecin 2006), a także wytyczne normy PN-83/B-02482 „Nośność pali i fundamentów palowych” i Komentarza do normy PN-83/B-02482. Więcej informacji mozna znaleźć tutaj: [www.robobat.pl] Oczywiście zachęcam do wybróbowania - w razie pytań najlepszy będzie bezpośredni kontakt z serwisem. Pozdrawiam, TW ]]> Thu, 29 Sep 2011 07:17:19 GMT EC5 - Połączenia drewniane Połączenia zakładkowe z pierwszego wiersza, pozwalają na obliczenia połączeń, drewno-drewno, stal-drewno, płyta (drewnopochodna)-drewno; pozostałe natomiast tylko z elementów drewnianych (jeden z dochodzących elementów może być dwugałęziowy – maksymalnie dwie płaszczyzny ścięcia łącznika). W wersji demonstracyjnej, którą można pobrać z naszej strony, wprowadzono ograniczenie dopuszczając do obliczeń wyłącznie śruby M6 klasy 4.8 – w komercyjnej wersji oczywiście ograniczenia nie ma ;-). Przekroje poszczególnych gałęzi można wybierać albo ze skatalogowanych baz, albo tworzyć przekroje na bieżąco – na podobnej zasadzie działa również kontrola charakterystyk materiału. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC5/EC5_element.jpg Przy łącznikach poza wspomnianą wcześniej (dość oczywistą ;-)) kontrolą śrub pojawia się m.in. dostęp do ‘układu łączników’ z którego można usunąć niektóre śruby dostając pożądany układ łączników. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC5/laczniki.jpg Wyniki obliczeń użytkownik otrzymuje do wglądu zarówno w zakresie nośności łączników, jak i osłabionych przekrojów. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC5/EC5_wyniki.jpg Notka obliczeniowa w zależności od upodobania użytkownika może przybrać albo formę pełną, albo skróconą. Można ją wydrukować wprost z kalkulatora lub eksportować do MS Word. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC5/EC5_notka.jpg W przeciwieństwie do choćby kalkulatora MASTER EC3, opisywany tutaj kalkulator obsługuje jedno połączenie w obrębie pliku (w EC3 w jednym pliku można analizować i zapisywać do notki wyniki z kilku różnych połączeń) w związku z czym tworzenie zbiorczej notki dla wielu połączeń wymaga operacji na poziomie edytora tekstu. W razie pytań tradycyjnie zachęcam do kontaktu z serwisem. Pozdrawiam. ]]> Wed, 27 Jul 2011 10:59:15 GMT MASTER EC3 Połączenia Stalowe – coś nowego Użytkownik konstruując połączenie ma dostęp niemal do wszystkich przekrojów rurowych z baz danych dostępnych w Robocie no i naturalnie do geometrii i materiału blachy czołowej. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC3_vs_ARSA/doczolowe_RK.jpg W przypadku połączeń dla rur prostokątnych program oferuje prostokątny układ łączników. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC3_vs_ARSA/doczolowe_RK_laczniki.jpg Z kolei dla rur okrągłych program przewiduje okrągłe blachy czołowe i idący za tym kołowy rozkład łączników. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC3_vs_ARSA/doczolowe_RO_laczniki.jpg W obecnej chwili kalkulator pozwala na obliczenia dotyczące jednokierunkowego zginania z siłą osiową na podstawie wartości sił wprowadzonych przez użytkownika. 2/ Stopa słupa z rury okrągłej. Różnica ponownie ujawnia się układzie łączników. W ARSA dla tego typu połączenia użytkownik może zweryfikować prostokątną blachę podstawy ze skojarzonym z nią prostokątnym układem śrub – w kalkulatorze MASTER mamy możliwość przeliczenia połączenia dla układu kołowego (z okrągłą blachą). http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC3_vs_ARSA/stopa_RO.JPG 3/ Połączenia zakładkowe belek (styk) Połączenie tego typu do tej pory było dostępne w kalkulatorze Expert (Autodesk) i arkuszach Spreadsheet Calculator, ale nie według aktualnej normy PN-EN 1993-1-8, która to jest dostępna w kalkulatorze MASTER. http://www.robobat.pl/robobat/ftp/grafikawww/EC3_vs_ARSA/zakladkowe.jpg Połączenie to można obliczać dla przekrojów dwuteowych dostępnych w bazach danych, jak i na własnoręcznie zdefiniowanych przekrojach spawanych. W razie pytań – serwis jak zawsze służy pomocą. Pozdrawiam ]]> Mon, 11 Jul 2011 12:25:29 GMT EC3 Połączenie słupa z fundamentem Wed, 22 Jun 2011 20:17:42 GMT