User to user - Robobat forum | ROBOT Open Standard http://www.robobat.pl/forum/pl/folder/16

System do tworzenia własnych aplikacji (ROBOT Millennium)

pl Budowa czterokołowej platformy z napędem elektrycznym. Sat, 22 Sep 2012 17:50:10 GMT Tworzenie aplikacji Fri, 04 Mar 2011 09:05:48 GMT Tworzenie grubości płyty ortotropowej Public Sub DodajGruboscPanela(ByVal Nazwa As String, ByVal Grubosc As Double, _ ByVal WspolczynnikSztywnosci1 As Double, ByVal WspolczynnikSztywnosci2 As Double, _ ByVal WektorKierunkuGlownego As st3DWektor, ByVal Material As String) Dim a As Integer = 1 Dim Thickness As RobotThicknessData Dim Label As RobotLabel Label = Zadanie.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_PANEL_THICKNESS, Nazwa) Thickness = Label.Data With Thickness .MaterialName = Material .ThicknessType = IRobotThicknessType.I_TT_ORTHOTROPIC Dim ThicknessData As RobotThicknessOrthoData ThicknessData = .Data With ThicknessData .Type = IRobotThicknessOrthoType.I_TOT_MATERIAL .H = Grubosc .DirType = IRobotThicknessOrthoDirType.I_TODT_VECTOR .N1 = WspolczynnikSztywnosci1 .N2 = WspolczynnikSztywnosci2 .SetVector(WektorKierunkuGlownego.X, WektorKierunkuGlownego.Y, WektorKierunkuGlownego.Z) End With End With Zadanie.Structure.Labels.Store(Label) 'Zadanie.Structure.Labels.StoreWithName(Label, Nazwa) End SubDokumentacja udostepniana przez Roobobat jest bardzo lakoniczna w tym akresie cz ktoś moze wie jak mógłbym sobie poradzic z tym problemem? Czy ktos tu wogóle korzyta z Robot Open Standart? pozdrawiam Marcin]]> Mon, 08 Dec 2008 21:23:52 GMT Revit Structure i Robot Jak to działa www.robobat.pl] Tomek C.]]> Tue, 28 Oct 2008 10:38:27 GMT Tworzenie nowego materiału Wed, 30 Jul 2008 20:57:09 GMT Odświeżanie tabel Wed, 14 Nov 2007 14:12:08 GMT Posługiwanie sie panelami Wed, 14 Nov 2007 07:07:26 GMT