User to user - Robobat forum | EXPERT http://www.robobat.pl/forum/pl/folder/15

Proste programy (kalkulatory) do specjalistycznych obliczeń

pl Pomoc w wyborze www.najlepszeroboty.pl]]]> Mon, 20 Jul 2020 14:23:13 GMT Expert Przekroje mostowe Fri, 03 Feb 2017 14:26:18 GMT EXPERT Certyfikat błędy mimo poprawnie wprowadzonych danych Wed, 14 Sep 2016 18:53:09 GMT Expert Żelbet pod Win7 64-bit Thu, 05 Jul 2012 14:11:06 GMT kalkulator posadowienia Wed, 09 Mar 2011 19:27:13 GMT pal pojedynczy - współczynniki obliczeniowe Fri, 27 Aug 2010 07:29:11 GMT Eurokody Wed, 05 May 2010 13:42:56 GMT obciążenie długotrwałe Thu, 22 Apr 2010 09:02:28 GMT Elementyżelbetowe - mimośrodowe rozciąganie Tue, 08 Jan 2008 02:40:44 GMT pale - tarcie negatywne Mon, 13 Aug 2007 20:54:07 GMT Zarysowanie mankament kalkulatora żelbetu. Chodzi o wymiarowanie
elementów mimośrodowo rozciąganych. Formalnie brak
takiej opcji, niemniej obliczając elementy mimośrodowo
ściskane po przyjęciu siły normalnej ze znakiem (-)
uzyskuje się zwiększoną ilość zbrojenia. Sugeruje to
iż program poprawnie identyfukuje obciążenia i właściwie
uwględnia kierunek działania siły osiowej. Jeśli jest to
nawet zupełnie poprawne to jednak i tak nie wystarczające
do zwymiarowania przekroju bowiem brak jest wówczas opcji
sprawdzenia zarysowania. To bardzo duża strata bo wbrem
pozorom w praktyce przekroje mimiśrodowo ściskane występują
często - np. ściany zbiorników prostokątnych.
Sugeruję uwzględnienie w kolejnych werscjach programu tej
niezwykle potrzebnej opcji]]>
Tue, 21 Sep 2004 02:16:11 GMT
pale, siła pozioma moment działający na głowicę pala, które są niezbędne do
obliczenia momentów w palu i nośności poziomej?]]>
Wed, 02 Jun 2004 07:24:56 GMT