Regulamin Forum

  1. Firma Robobat udostępnia internautom używającym jej oprogramowania jak również zainteresowanym jej ofertą możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji i dyskusji na tematy głównie związane z oprogramowaniem oferowanym przez firmę Robobat, a także dotyczące branży projektowania konstrukcji budowlanych.
  2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Robobat nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na forum.
  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum Robobat postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum Robobat treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.
  5. Na forum Robobat niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
  6. Robobat zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 3 i 4 regulaminu, bez dalszego informowania autora.
  7. Robobat dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania forum.
  8. Robobat zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
  9. Używanie forum jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Robobat zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.