Witamy na stronie poświęconej technologii BIM, czyli modelowaniu informacji budowlanych.
Firma GRAITEC od kilku lat aktywnie uczestniczy w rozwoju BIMu na świecie oraz bierze udział
w spotkaniach branżowych poświęconych tej technologii. Jesteśmy też autorami pierwszych w Polsce wdrożeń BIM.

WDROŻENIA BIM?  LIDER JEST JEDEN!
Jesteśmy jedyną w Polsce firmą i jedną z nielicznych na świecie, która oferuje Klientom kompleksowe usługi wdrożenia technologii BIM, obejmujące: audyt, szkolenia z poszczególnych programów, asysty projektowe, pełne wsparcie techniczne w projektach pilotażowych z uwzględnieniem wymagań koniecznych do maksymalnej integracji procesu projektowania. Wysoką jakość oraz kompleksowość świadczonych przez nas usług wdrożeniowych potwierdzają liczne referencje otrzymane od kluczowych pracowni wielobranżowych z całej Polski. Zaufało nam ponad 20 000 firm z branży architektoniczno-budowlanej.


BIM. Dla innych niemożliwe. Dla nas codzienność!
Podejmujemy się wdrożeń BIM, których na rynku polskim nikt nie realizuje. Wyzwania BIM to nasza specjalność!

DLACZEGO BIM?
BIM staje się standardem i coraz częściej jest to wymóg stawiany przez inwestorów, dlatego firmy, które myślą o przyszłości, decydują się na BIM już dzisiaj.

DLACZEGO TERAZ?
Zainteresowanie technologią BIM dynamicznie wzrasta. Polska, tak jak pozostałe kraje unijne stoi, wobec perspektywy wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych. Również inwestorzy prywatni widząc realne korzyści z BIM coraz częściej podejmują współpracę z biurami, które już wdrożyły tę technologię.

DLACZEGO Z NAMI? Poznaj nasze atuty:

 • Unikalne doświadczenie we wdrażaniu BIM dla wszystkich branż (architektura, konstrukcje, MEP, mechanika, symulacje, instalacje przemysłowe, koordynacja i zarządzanie) oraz na wszystkich poziomach szczegółowości (LOD) oraz etapach inwestycyjnych (3D, 4D, 5D, 6D).
 • Doświadczony zespół inżynierów wysoko cenionych w Polsce i za granicą.
 • Najlepsze praktyki wdrożeniowe BIM, sprawdzone w ramach międzynarodowej Grupy GRAITEC, będącej największym Partnerem Autodesk na świecie.
 • Najlepsze wsparcie techniczne, wdrożeniowe i powdrożeniowe w Polsce.
 • Prekursor oraz lider rozwoju technologii BIM w Polsce i na świecie.

Zastanawiasz się nad wdrożeniem BIMu? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami: liderzyBIM@graitec.pl

 • BIM…ale dla kogo ?
  Technologia BIM, czyli Building Information Modeling, to skrót, który ostatnio coraz częściej słyszy się wśród ludzi związanych z branżą budowlaną. Organizowanych jest też coraz więcej spotkań, konferencji, czy dyskusji poświęconych BIMowi.

  BIM staje się modny.
  Oczywiście nie jesteśmy jedynym krajem, w którym rozpoczęła się lub trwa dyskusja nad wykorzystaniem tej technologii w praktyce.

  Wiele krajów przed nami np. Wielka Brytania, kraje Skandynawskie, Singapur, czy USA wprowadzają i wykorzystują tę technologię z powodzeniem od wielu lat. W tych krajach oprócz długoletnich planów wdrożeniowych, powstają także instytucje i organizacje czuwające nad standaryzacją i regulacją prawną, tak, by BIM stał się powszechnie wykorzystywany na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

  Ale czym tak naprawdę jest ten BIM ?
  Spośród wielu sposobów opisu tej technologii, najczęściej można spotkać się z określeniem, że BIM to „model CAD 3D budynku”. Ktoś doda jeszcze, że jest to „wielobranżowy model 3D”, a gdzie indziej usłyszymy, że „BIM to model 3D, 4D, 5D budynku”. W każdym z tych stwierdzeń jest oczywiście trochę racji. Sama nazwa wskazuje, że tworzymy wielobranżowy trójwymiarowy model budynku, jednak ten model to jest tylko jeden z elementów BIMu, bowiem BIM jest procesem. Procesem, podczas którego tworzymy model wspólny dla wszystkich branż: architektonicznej, instalacyjnej, konstrukcyjnej. Wszelkie informacje jakie są zawarte w tym modelu mogą być wykorzystane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: Inwestora, Projektanta, Wykonawcę, Zarządcę, Służby Miejskie, Urzędników oraz Użytkownika. Jeśli mówimy o procesie to musimy mieć na uwadze przepływ olbrzymiej ilości informacji, z którym mamy do czynienia przy każdej inwestycji. Tradycyjne projektowanie, gdzie każdy wykonywał swoją pracę niezależnie i przekazywał jej wynik kolejnemu uczestnikowi procesu, ma niestety kilka wad. Proces taki jest oparty o pracę szeregową, co może powodować perturbacje w przepływie informacji do poszczególnych odbiorców, np. brak bieżącej aktualizacji podkładów architektonicznych, przekazywanych konstruktorom i instalatorom. Dostarczenie nieaktualnych informacji przez jednego użytkownika o prawidłowym rozmieszczeniu ścian, słupów i elementów architektonicznym i nośnych, najczęściej skutkuje błędami w rozmieszczeniu instalacji na etapie wykonawczym. Jeśli są błędy na etapie wykonawczym, to wszelkie zmiany w projekcie pociągną za sobą określone koszty, które ktoś musi ponieś.

  BIM jest więc technologią pracy opartą o wspólny model, do którego w czasie rzeczywistym mają dostęp wszyscy uczestnicy, którzy odpowiadają za inwestycję, projekt, wykonanie i użytkowanie budynku. Jeżeli chcielibyśmy w sposób graficzny przedstawić przepływ informacji jaki jest stosowany w tradycyjnym procesie projektowym, to okaże się że widzimy chaotycznie wymieniane (często też nieaktualne) informacje, które wędrują między projektantami, wykonawcami, inwestorem i innymi uczestnikami procesu. Taki obraz „współpracy” dodatkowo powinniśmy uzupełnić o konflikty jakie tworzą się pomiędzy uczestnikami, tylko dlatego, że nasza dokumentacja jest nieaktualna, albo wręcz niezrozumiała. Natomiast w BIMie każdy ma dostęp do dedykowanej dla niego, aktualnej informacji zawartej w jednym spójnym modelu. Co więcej, model ten możemy poszerzyć o dodatkowe elementy, które ułatwią nam tworzenie kosztorysów, harmonogramów, a także zwiększyć poziom BHP na budowie. Każda dokumentacja, jaką generujemy z modelu BIM jest zawsze aktualna, ponieważ wszystkie zmiany i uwagi nanoszone na projekt przez projektantów, wykonawcę, czy inwestora są automatycznie uwzględniane na wszystkich szablonach wydrukowych jakie mamy przygotowane.

  Ale BIM to nie tylko projektowanie. To nie tylko narzędzie dla inżyniera. BIM to zrealizowane marzenia! Możemy się tutaj pokusić o autorskie tłumaczenie skrótu BIM – Budujemy Inspirowani Marzeniami…

  Co inwestor może zyskać inwestując w technologię BIM?
  Na pewno będzie w stanie uzyskać krótszy czas realizacji, co przełoży się na oszczędności i niższe ceny. Mając do dyspozycji wirtualny model budynku będzie mógł w sposób elastyczny podchodzić do oczekiwań klientów i modyfikować na bieżąco projekt. Dzięki bilansom energetycznym oraz symulacjom wpływu otoczenia na budynek, uzyska niższe koszty eksploatacji obiektu. Otrzyma także bardzo precyzyjne narzędzie, które pozwoli na bieżącą kontrolę kosztów i odstępstw od projektu. Rozwiązania mobilne łączące model BIM oraz urządzenia typu tablet pozwolą na bardziej efektywną i efektowną sprzedaż powierzchni biurowych i mieszkaniowych. Dzięki tym rozwiązaniom potencjalny klient, który otrzyma dostęp do modelu swojego mieszkania, czy biura, będzie się mógł po nim wirtualnie przespacerować i sprawdzić np. czy w określonej porze dnia światło, które wpada przez okno nie będzie mu przeszkadzało, gdy będzie czytał gazetę. Będzie mógł łatwo zaprojektować swoje indywidualne wnętrza, lub sprawdzić koszt ogrzania mieszkania. A wszystko to w wirtualnym modelu, bo przecież budynek dopiero powstaje, lub jest projektowany. A Inwestor już na tak wczesnym etapie inwestycji może spersonalizować swoją ofertę zgodnie z potrzebami klienta.

  Dzięki harmonogramom 4D, czyli symulacjom powstawania budynku, jesteśmy w stanie bardzo szybko wychwycić, czy to co widzimy na ekranie komputera odpowiada stanowi faktycznemu na budowie. W ten sposób, bez szczegółowych analiz wiemy, czy budowa idzie zgodnie z planem.

  A projektant?
  On także może odnieść sporo korzyści wdrażając BIM. Przede wszystkim może bardzo szybko zwizualizować swoją ofertę w postaci renderów lub animacji. Łatwość modyfikacji projektu umożliwia szybkie przygotowanie wielu wariantów tego samego obiektu. Korzystając z modelu 3D może bardzo szybko uzyskać model 4D (harmonogram) oraz 5D (koszt wykonania i/lub nakłady materiałowe). Te elementy mogą przekonać inwestora do wybrania właśnie naszego projektu. Jeżeli do tego doda się analizę energetyczną takiego budynku, można od razu wskazać wpływ projektowanego obiektu na środowisko, czy sprawdzić jego zgodność z którymś z tzw. Zielonych certyfikatów. Będzie to z pewnością dodatkowy atut naszego projektu. Natomiast projektanci różnych branż, pracujący na wspólnym modelu, będą mieli lepszą kontrolę nad projektem i będą mogli uniknąć bardzo wielu kosztownych pomyłek i kolizji, które wynikają z pracy na nieaktualnych podkładach branżowych.

  Właśnie dzięki temu, że BIM to proces, polegający na komunikacji z pozostałymi branżami i wspólnym rozwiązywaniu problemów, będziemy mieli zdecydowanie mniej niż do tej pory iteracji projektu i ponownej pracy nad tym samym projektowanym elementem.
  BIM daje nam też lepsze narzędzia do zarządzania dokumentacją i jej bezpieczeństwem. Nie musimy się obawiać, że wprowadzona w modelu zmiana, nie zostanie uwzględniona na przekroju w dokumentacji, bądź w zestawieniu materiałów. Wykonawca z kolei będzie mógł zaproponować niższą ceną budowy, gdyż może zoptymalizować swoje zapasy materiałowe. Dzięki temu będzie mógł zaproponować wyższą jakość wykonania np. poprzez uniknięcie kolizji, które mogłyby zaważyć na finalnym efekcie. Dodatkowo udostępnienie inwestorowi modelu 3D z przygotowanymi zestawieniami poprzez chmurę typu Autodesk 360, pozwoli na lepszą komunikację na linii inwestor-wykonawca i prezentację różnych wariantów wykonania. W momencie odbioru budynku, będziemy mogli wykorzystać np. tablet i na bieżąco porównywać nasz wirtualnym model z rzeczywistym, co pozwoli nam na lepszą kontrolę podwykonawców. Jeżeli zajdzie potrzeba poinformowania projektanta o koniecznej zmianie, można to zrobić na budowie z poziomu tabletu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości podczas budowy, można wykorzystać tablet jako narzędzie do komunikacji inżyniera budowy z projektantem. Wystarczy wskazać na tablecie określony fragment modelu, dołączyć do niego rzeczywiste zdjęcia z budowy, nagrać lub napisać swój komentarz, a projektant odpowiedzialny za wskazany element zobaczy na swoim komputerze te wszystkie informacje. Jeżeli dokona modyfikacji modelu, to inżynier budowy zobaczy natychmiast te zmiany na swoim tablecie.

  Wszystko to odbywa się oczywiście w czasie rzeczywistym. Taki sposób zarządzania zmianą, która zapisywana jest razem z modelem BIM na pewno pozwoli nam na lepszą komunikację w zespole. Idea pracy w oparciu o BIM pozwala także na poprawę bezpieczeństwa BHP. Mając model możemy przewidzieć pewne zagrożenia i znacznie wcześniej przygotować procedury, lub zabezpieczenia, które nas przed tym uchronią. Tak samo wygląda sytuacja z logistyką dostaw. Możemy bardzo precyzyjnie przewidzieć i zmodyfikować nasz harmonogram prac tak, aby mieć pewność, że wszystkie maszyny i elementy wielkogabarytowe zostaną dostarczone do odpowiednich miejsc na budowie. W ten sposób nie będziemy musieli wykonywać kosztownych i pracochłonnych wyburzeń ścian lub ponownie montować urządzenia.

  Nie zapominajmy jednak o pozostałych uczestnikach procesu. Są nimi także urzędnicy, którym trzeba dostarczać stosy papieru i wydruków. Dzięki BIM, łatwiej będzie im zrozumieć projekt i proces budowy oraz będą mogli szybciej uzyskać dane od inwestora np. wpływ budynku na środowisko i architekturę przestrzeni oraz infrastrukturę. Dzięki temu urzędnik będzie mógł podejmować szybsze i trafniejsze decyzje. Wariantowość pozwoli mu uzyskać najbardziej optymalny koszt inwestycji publicznych. Urzędnik szybko uzyska informację, czy inwestycja spełnia wymogi bezpieczeństwa, czy też nie.

  Zarządca budynku
  dzięki informacjom zawartym w modelu BIM, będzie mógł szybko i bezbłędnie przewidzieć, gdzie i jakie elementy eksploatacyjne (np. zawory) będzie musiał wymienić w najbliższym czasie. Dostęp do nowych możliwości z pewnością wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynku i zwiększy kontrolę nad faktycznym stanem obiektu. Dzięki symulacjom będzie mógł też sprawdzić wpływ remontów i modernizacji poszczególnych pomieszczeń lokatorów lub najemców na konstrukcję nośną lub środowisko. BIM zautomatyzuje też pewne procesy oraz przepływ informacji między najemcami i ekipami remontowymi. Wszystko to uzyskamy, dzięki jednemu modelowi z odpowiednio wyeksponowanymi informacjami. Użytkownicy takich obiektów będą mogli żądać analiz energetycznych i tak dobrać swoje wymagania do oferty, aby lokal był jak najbardziej do nich dopasowany. Będą mogli zoptymalizować akustykę oraz oświetlenie pomieszczeń, zmienić ich rozkład i odbyć wirtualne spacery po obiekcie, który jeszcze nie powstał. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż użytkownik, będzie miał dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji 2D i 3D.

  Służby miejskie też docenią zalety BIMu, gdy w chwili zagrożenia będą mogli szybko wytyczyć drogi ewakuacyjne i pokierować akcją w oparciu o model przestrzenny. Dzięki temu będą mogli szybciej podejmować decyzje np. w kwestii przebicia ścian, by dostać się do uwięzionych osób. W przyszłości podczas akcji ratunkowej w całkowitej ciemności i dymie dzięki hełmom z wyświetlaczem, czujnikiem ruchu i GPS połączonym z modelem 3D, dostaną się szybko do najbardziej newralgicznych miejsc. Natomiast informacja 3D o przebiegu poszczególnych instalacji ułatwi też dobranie np. odpowiednego środka gaśniczego.

  To wszystko brzmi być może jak bajka, ale coraz szybciej przestaje nią być. Wiele krajów i firm już się przekonało, że właśnie taki model pracy czyli tworzenie jednego modelu 3D, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne na każdym etapie inwestycji, może przynieść wymierne korzyści. Oczywiście proces wdrażania tej technologii nie jest wcale łatwy, zarówno ze względu na koszty jak i konieczność zmiany sposobu myślenia, ale końcowy efekt będzie korzystny dla wszystkich jego uczestników.  Szkoleniowiec
  Autorem artykułu jest mgr inż. Jakub Kulig, BIM Project Manager w Robobat Polska.
  Artykuł ukazał się na łamach czerwcowego wydania miesięcznika "Wiadomości Projektanta Budownictwa".

  Od 2008 roku Jakub Kulig należy do zespołu Wsparcia Technicznego Robobat Polska. W tym czasie przeprowadził liczne asysty projektowe, projekty polegające na wdrażaniu oprogramowania inżynierskiego oraz konsultacje związane z międzybranżowym przepływem informacji... więcej >>

 • SKANSKA SA
  Podczas realizacji projektu firma Robobat Polska dała się poznać jako partner godny zaufania, zaangażowany i świadczący wysokiej jakości usługi w obszarze sprzedaży/doradztwa dot. oprogramowania BIM, jak również jako wyspecjalizowana jednostka w obszarze szkoleń i usług consultingowych i wykorzystania najnowszych technologii projektowych.

  zobacz więcej >>

     

  FLUOR SA
  Fluor SA współpracuje z Robobat od kilkunastu lat będąc użytkownikiem oprogramowania ROBOT. Doświadczenia wynikające z tej współpracy są jak najlepsze, dlatego też, gdy wystąpiła potrzeba wdrożenia technologii BIM nie mieliśmy wątpliwości do kogo zwrócić się o potrzebne wsparcie.

  zobacz więcej >>

     

  MCKB Sp. z o. o.
  Spośród kilku firm oferujących usługę wdrożenia w obszarze BIM, wybraliśmy krakowską firmę Robobat Polska, z którą w listopadzie 2013 roku podpisaliśmy umowę o współpracy.
  O wyborze firmy Robobat Polska zadecydowały renoma i doświadczenie oraz konkurencyjna
  i kompleksowa oferta. /.../ Z przyjemnością rekomendujemy firmę Robobat Polska jako partnera biznesowego, mającego wysokie kompetencje w obszarze BIM.


  zobacz więcej >>

     


  FORT POLSKA
  Dzięki kompleksowej ofercie i wysokim kwalifikacjom pracowników Robobat Polska
  mogliśmy w szybkim czasie wdrożyć nowe oprogramowanie, co zdecydowanie
  skróciło czas wykonania projektów i zwiększyło konkurencyjność naszej firmy.


  zobacz więcej >>


  opis wdrożenia>>

     

  Mott MacDonald Singapore Pte Ltd
  Korzyści płynące ze szkolenia są bardzo wyraźne, ponieważ stanowi ono fundament, na którym nasz zespół projektowy wzrośnie w realizacji bieżących projektów budowlanych obejmujących BIM, który jest kluczowy dla rozwoju działalności naszej firmy w branży budowlanej w Singapurze.

  zobacz więcej >>

       Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
  Klient, korzystający z usług tej firmy, dzięki jej dużemu zaangażowaniu ma pewność, że zlecenie zostanie potraktowane poważnie. Bogate zaplecze i nieprzebrane zasoby świadczą o holistycznym przygotowaniu do prowadzenia działalności w swojej branży.

  zobacz więcej >>

     
 • Nadchodzące:

  20 kwietnia 2017
  Warszawa
  „IV Konferencja PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI Proces inwestycyjny XXI wieku”
  zobacz więcej>>

  Archiwalne:

  8-9 listopada 2016
  Gliwice
  Ogólnopolska Konferencja BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej
  zobacz więcej>>
  13 października 2016
  Warszawa
  FORUM: BUDOWNICTWO W POLSCE 2017
  zobacz więcej>>
  11 października 2016
  Warszawa
  Międzynarodowe Forum Architektury -SHARE 2016
  zobacz więcej>>
  6 października 2016
  Warszawa
  Autodesk Forum 2016 - The Future of Making Things
  zobacz więcej>>
  5 września 2016
  Warszawa
  BIM Brunch - oficjalne otwarcie biura Robobat Polska w Warszawie
   
  15 czerwca 2016
  Warszawa
  GRAITEC BIM European Tour 2016 - BIMobranie w architekturze
  zobacz więcej>>
  8 czerwca 2016
  Katowice
  Autodesk BIM RoadSHOW - Katowice
  zobacz więcej>>
  12 maja 2016
  Warszawa
  BIM dla Inwestorów
  zobacz więcej>>
  kwiecień-maj 2016
  6 miast
  Robobat RoadSHOW 2016 - Construction FIRST!
  zobacz więcej>>
  6-7 kwietnia 2016
  Józefów
  „III Konferencja PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI Proces inwestycyjny XXI wieku”
  1 lutego 2016
  Poznań
  KONFERENCJA "Technologia BIM i możliwości jej wykorzystania w Poznaniu" - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania
  zobacz więcej>>
  4 grudnia 2015
  Warszawa
  Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych - "Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane – stosowanie technologii/procesów BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”
  zobacz więcej>>
  17 listopada 2015
  Warszawa
  Konferencja BIM: polska perspektywa - Autodesk Day 2015
  zobacz więcej>>
  październik-listopad 2015
  5 miast
  Robobat RoadSHOW 2015 - Construction FIRST!
  zobacz więcej>>
  8-9 października 2015
  Kraków
  "RoboFORUM 2015 - BIM silnikiem odrzutowym budownictwa" Muzeum Lotnictwa
  zobacz więcej >>
  13 maja 2015
  Warszawa
  GRAITEC BIM European Tour 2015
  zobacz więcej >>
  Kwiecień 2015
  ON-LINE
  Cykl webinariów "Prosta droga do BIM w infrastrukturze"
  zobacz więcej >>
  4-5 marca 2015
  Kraków
  „II Konferencja PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI Proces inwestycyjny XXI wieku” zobacz więcej>>
  11 marca 2015
  Poznań
  „Pracuj z BIM – seminarium i warsztaty dla projektantów konstrukcji i instalacji.” zobacz więcej>>
  4 listopada 2014
  Warszawa
  „FORUM Autodesk”
  zobacz więcej >>
  2-3 października 2014
  Tomaszowice
  RoboFORUM "Let's BIM !”
  zobacz więcej >>
  5 września 2014
  Warszawa
  „BIM Business Breakfast”
  zobacz więcej >>
  10-11 kwietnia 2014
  Serock
  „I Konferencja PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI Proces inwestycyjny XXI wieku” zobacz więcej >>
  21–23 marca 2014
  Londyn
  ”I Międzynarodowa Konferencja- BIM dla Polski - ryzyko i wyzwania"
  zobacz więcej >>
  3-4 października 2013
  Tyniec
  RoboFORUM „BIM – mocne postanowienie poprawy”
  zobacz więcej >>
 • BUILD - logo

  „Architektura-murator” nr 03/2017
  mgr inż. Jakub Kulig, BIM Project Manager
  GRAITEC Sp. z o.o.
  Wdrożenie BIM

  W momencie, gdy pojawia się nowy projekt do opracowania, coraz więcej firm zaczyna się zastanawiać:
  Czy to już czas, żeby zainwestować w BIM?
  Czy to nie jest zbyt duży projekt, by nauczyć się tej technologii?
  Czy damy radę i co na tym zyskamy?

  zobacz więcej>>
  BUILD - logo
  Builder - it&BIM, czerwiec 2016
  mgr inż. Jakub Kulig, BIM Project Manager
  Robobat Polska Sp. z o.o.


   

  mBIM - następny level

  "BIM odnosi się do każdego obiektu budowanego – nie tylko do budynku. /.../
  Efektem mBIM powinien być model, w którym zawarte są wszystkie branże, zarówno te budowlane, jak i mechaniczne."

  zobacz więcej>>  „Real Estate Manager”
  Cyfrowa rewolucja w zarządzaniu obiektami
  1/ 2016
  Paweł Wierzowiecki, Wojciech Wodyński
  Cyfrowa rewolucja w zarządzaniu obiektami
  BIM2.FM – technologia BIM w zarządzaniu nieruchomością


  "Dynamiczny wzrost popularności BIM sprawia, że nowe rozwiązania są dostępne nie tylko dla mniejszego przemysłu, ale dla użytkowników lotnisk, szpitali, galerii handlowych czy biurowców, co w niedalekiej przyszłości pozwoli na powszechną znaczną optymalizację kosztów prewencji awarii i utrzymania obiektów."
  zobacz więcej >>
   

  Rynek Infrasytuktury
  BIM jako uniwersalne narzędzie projektowe XXI wieku
  4 kwietnia 2016
  Leonard Dolecki

   
  BIM jako uniwersalne narzędzie projektowe XXI wieku

  "Dużo zależy od świadomości inwestorów odnośnie korzyści, jakie może dać im model BIM.
  Przede wszystkim chodzi o transparentność przedmiotu zamówienia i samego projektu."

  zobacz więcej >>

   

  Rynek Infrasytuktury
  Obwodnicy Miechowa z wykorzystaniem BIM
  5 lutego 2016
  Elżbieta Pałys
  Obwodnicy Miechowa z wykorzystaniem BIM

  "Jak informuje wykonawca, już od etapu planowania wykorzystywany jest BIM, czyli proces
  inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu."

  zobacz więcej >>
   

   

  KONFERENCJA "TECHNOLOGIA BIM i możliwości
  jej wykorzystania w Poznaniu"
  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania

  Relacja z Konferencji Technologia BIM i możliwości jej wykorzystania w Poznaniu - 1.02.2016

  „Przedstawiciele władz Miasta Poznania, organów prowadzących prace inwestycyjne miasta,
  eksperci BIM, reprezentanci uczelni, nauki i technologii infromatycznych z PCSS oraz praktyki
  gospodarczej potwierdzili konieczność kontynuowania postawionego zadania oraz utworzenia
  konsorcjum i pilotażowego projektu na przykładzie dobranej inwestycji miejskiej.”

  zobacz więcej >>

   

  Listopad/Grudzień 2015

  BIM: Standaryzacja procesu

  "Istotne jest, aby przygotować wzory umów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego realizowanego w technologii BIM, w których wyraźnie zostanie określone, jaki produkt zostanie dostarczony inwestorowi. W kontraktach należy również ująć sposób weryfikacji projektu w technologii BIM."
  zobacz więcej >>


  Rynek Instalacyjny 9’2015
  mgr inż. Piotr Miecznikowski -
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla polskiego budownictwa

  „Jak przekonać inwestora i wykonawcę, że warto stosować technologię BIM?”

  „Realizacja większości inwestycji budowlanych przekracza planowany budżet lub harmonogram, a często obydwa te plany. Spory trafiają przed sądy, a informacje o wysokich roszczeniach stron codziennie zapełniają nagłówki prasowe. Głównym źródłem tych problemów jest oddzielanie etapu projektowania od etapu realizacji inwestycji oraz sztywny podział ról, którego wynikiem jest brak rzeczywistej współpracy."
  zobacz więcej >>  Inżynier Budownictwa - wrzesień 2015
  mgr inż. Jakub Kulig,
  BIM Project Manager
  Robobat Polska Sp. z o.o.

  „BIM dla wykonawstwa

  „Mało kto pamięta, że tak naprawdę BIM nie powstał z myślą o branży projektowej. BIM ma służyć wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Od projektanta przez wykonawcę aż po inwestora i zarządcę czy użytkownika obiektu. Tak naprawdę BIM ma zwiększyć produktywność w branży budowlanej."
  zobacz więcej >>

  Wiadomości Projektanta Budownictwa
  Nr 2 2015

  „BIM tkwi w szczegółach”
  mgr inż. Jakub Kulig,
  BIM Project Manager
  Robobat Polska Sp. z o.o.
  „BIM tkwi w szczegółach”

  „BIM niewątpliwie jest rewolucją w świecie budownictwa. Podobną rewolucję przechodził przemysł produkcyjny, kiedy pojawiło się cyfrowe prototypowanie. Dziś każda firma w przemyśle m.in. motoryzacyjnym lub lotniczym, która chce konkurować z najlepszymi, nie może sobie pozwolić na pracę bez tej technologii."
  zobacz więcej >>


     BUILD - logo

  Builder - styczeń 2015
  Informacja prasowa
  Robobat Polska Sp. z o.o.
  „MCKB wybrało BIM”

  „Oprogramowanie dostarczyła firma Robobat Polsk – Platynowy Partner Autodesk, która wspiera także proces wdrożenia."
  zobacz więcej >>


   

  Wiadomości Projektanta Budownictwa
  Nr 8-9 2014

  Dariusz Kasznia
  Dyrektor Zarządzający
  Robobat Polska Sp. z o.o.
  „BIM motoryzacyjny”

  „Gdyby samochody produkowały firmy budowlane, a budynki budowały firmy motoryzacyjne…
  czyli BIM w praktyce…”


  zobacz więcej >>


   


  Rynek Instalacyjny 9’2014
  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA.pl

  Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM

  Realizacja większości inwestycji budowlanych przekracza planowany budżet lub harmonogram,
  a często obydwa te plany. Spory trafiają przed sądy, a informacje o wysokich roszczeniach stron codziennie zapełniają nagłówki prasowe. Głównym źródłem tych problemów jest oddzielanie etapu projektowania od etapu realizacji inwestycji oraz sztywny podział ról, którego wynikiem jest brak rzeczywistej współpracy.
  "

  zobacz więcej >>
  Wiadomości Projektanta Budownictwa
  Nr 6-7 2014

  mgr inż. Jakub Kulig,
  BIM Project Manager
  Robobat Polska Sp. z o.o.
  „BIM…ale dla kogo ?”

  „Wiele krajów i firm już się przekonało, że właśnie taki model pracy czyli tworzenie jednego modelu 3D, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne na każdym etapie inwestycji, może przynieść wymierne korzyści."

  zobacz więcej >>


   
  Builder - czerwiec 2014
  mgr inż. Jakub Kulig,
  BIM Project Manager
  Robobat Polska Sp. z o.o.
  „Narzędzia IT - jak dogonić Europę? ”

  „Największym problemem jest u nas mentalność ludzi i pogoń za złudną oszczędnością w całym procesie inwestycyjnym /.../ Samo posiadanie najlepszego na świecie oprogramowania to tylko połowa sukcesu. Ważna jest wiedza, jak wykorzystać go prawidłowo."

  zobacz więcej >>


  Rynek Instalacyjny 6’2014
  mgr inż. Anna Zastawna-Rumin
  Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli
  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

  „Wykorzystanie technologii BIM w pracy projektanta instalacji”

  „Próbą dostosowania aplikacji Revit do krajowych wymagań zajmuje się firma Robobat. Opublikowano już moduł służący do wyznaczania obciążenia cieplnego oraz aplikację do sporządzania certyfikatu energetycznego (wg aktualnego rozporządzenia), symulator energetyczny pozwalający dobrać najlepsze ekonomicznie i energetycznie rozwiązanie w oparciu o dane dostarczane z modelu BIM."

  zobacz więcej >>  Materiały Budowlane 5 ’2014
  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA.pl

  „Innowacje w procesie inwestycyjnym”

  „Gdy bym miał zdecydować, kto w Polsce powinien zostać ambasadorem technologii BIM, to wybrał bym pana Dariusza Kasznię z firmy Robobat Polska. Nikt z takim zapałem i zaangażowaniem nie potrafi opowiedzieć o zaletach i korzyściach, jakie niesie ta technologia dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego."

  zobacz więcej >>


  Builder - styczeń 2014
  Piotr Dudek
  Prezes stowarzyszenia Techników Polskich
  w Wielkiej Brytanii

  BIM dla Polski”

  Na szczęście w Polsce zaczyna się o BIM coraz więcej mówić, a pierwsze rozpoczęte działania przynoszą wymierne korzyści. Kilka lat temu nasze stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z krakowską firmą Robobat Polska, która z powodzeniem wdraża BIM w polskich firmach projektowych i budowlanych. I jest to najlepsza rekomendacja dla „BIM-u dla Polski”."

  zobacz więcej >>


  Builder - styczeń 2014
  Dariusz Kasznia
  Dyrektor Zarządzający
  Robobat Polska

  BIM – kosztowny czy opłacalny

  BIM wymaga wdrożenia, czyli właściwego dopasowania konkretnego rozwiązania do indywidualnych potrzeb, a następnie efektywnego wykorzystywania tego rozwiązania. Bo BIM to narzędzie do zarabiania pieniędzy na każdym etapie procesu inwestycyjnego."

  zobacz więcej >>


  Katalog Kreatorzy Budownictwa
  - październik 2013

  Wojciech Jędrzejczak
  Dyrektor Zarządzający Autodesk Polska

  BIM na sztandarze

  Znaczenie BIM i jego adaptacja na świecie od kilku już lat znacznie wzrastają. Na BIM przechodzą międzynarodowe biura architektoniczne i projektowe, które wykorzystują tę koncepcję do tworzenia innowacyjnych, niepowtarzalnych budynków i obiektów, takich jak Freedom Tower, Masdar Headquarters czy stadion Cracovii."

  zobacz więcej >>


  Builder - czerwiec 2011
  Dariusz Kasznia
  Dyrektor Zarządzający
  Robobat Polska

  „Przyszłość programów inżynierskich”

  Warto również wspomnieć o zagadnieniu zintegrowanego wdrożenia. Obejmuje ono nie tylko zakup oprogramowania inżynierskiego, ale również całej palety usług dodatkowych zwiększających efektywność pracy ze sprzedawanym oprogramowaniem. Coraz większa świadomość celów zarówno sprzedawców oprogramowania inżynierskiego jak i klientów powoduje, że ta forma współpracy staje się bardzo pożądana. Doskonałym przykładem takich relacji jest współpraca naszej firmy z firmą SKANSKA."

  zobacz więcej >>  Materiały Budowlane 1 ’2014
  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA.pl

  „Perspektywy wdrażania BIM na polskim rynku w 2014 roku”

  Tematyka stosowania BIM jest w Polsce znana jedynie wśród architektów i niewielu projektantów konstrukcji. Inwestorzy, zwłaszcza publiczni, wykonawcy, dostawcy materiałów, czy technologii niestety nie zdają sobie sprawy, że na świecie budownictwo przeżywa rewolucję o większym znaczeniu niż to, co się działo, gdy przechodziliśmy z poziomu deski kreślarskiej na komputerowe wspomaganie projektowania."

  zobacz więcej >>  Materiały Budowlane 10’2013
  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA.pl

  „BIM – wybór czy konieczność?”

  „W Polsce również mamy przykłady aplikacji technologii BIM, np. SKANSKA zrealizowała w Poznaniu nad Maltą inwestycję, stosując tę technologię, a rezultaty były rewelacyjne – osiągnięto zwiększenie marży o 35%, zredukowano odpady o 49% oraz wypadkowość o 53%."

  zobacz więcej >>  Materiały Budowlane 9 ’2013
  mgr inż. Krzysztof Adach
  Tech Data Polska

  „Spojrzenie na BIM firmy Autodesk”

  „Mając za przewodnika ideę BIM ze swoimi założeniami, dotarliśmy bezpiecznie do końca procesu, redukując po drodze czas, koszty realizacji oraz negatywny wpływ budowli na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu zysków, zarówno finansowych, jak i związanych z komfortem użytkowania przez przyszłych lokatorów."

  zobacz więcej >>  Materiały Budowlane 8 ’2013
  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA.pl

  „Koszty w procesie inwestycyjnym. Znaczenie „Dobrego Projektu” dla realizacji inwestycji
  i użytkowania wykonanego obiektu.”


  „McGraw Hill Construction, który m.in. zajmu je się badaniem rynku budowlanego w USA, bada również na przestrzeni ostatnich lat wdrożenie technologii BIM. Z ostatniego opublikowanego raportu: Wartość biznesowa technologii BIM w USA – 2007 – 2012 wynika, że w branży budowlanej korzystanie z tej technologii zwiększyło się z 28% w 2007 r. aż do 71%."

  zobacz więcej >>
 • Komisja Europejska stawia na BIM !

  Polska, tak jak pozostałe kraje unijne stoi wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych.
  W dniu 22 czerwca 2016 Sejm przyjął nowelizację Prawa Zamówień Publicznych. Po przyjęciu nowelizacji przez Sejm została ona skierowana do Senatu a następnie do podpisu Prezydenta. W nowelizacji ustawy znalazł się zapis mający implementować do polskiego prawa Dyrektywę Unijną dotyczącą BIM.
  „W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.”
  Pełna treść nowelizacji (dokument z 17 maja 2016): zobacz więcej>>

  Oczekując na nadejście BIM powinniśmy się zastanowić w jaki sposób się do tego przygotować. Mamy nadzieję, że na naszych stronach znajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące szans jakie daje wprowadzenie w firmie technologii BIM.


  TREŚĆ DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 26 lutego 2014
  „W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne.”
  zobacz więcej >>
  27 września 2016

  Pierwsze spotkanie - stosowanie metodyki BIM w budownictwie
  27 września odbyło się pierwsze spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podczas którego KPMG zaprezentowało obecny stan wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych. Posumowanie pierwszego spotkania oraz treść ekspertyzy:
  zobacz więcej>>   

  8 września 2016


  Building Information Modelling w Polsce -  EKSPERTYZA

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zleciło KPMG ekspertyzę, w ramach której prowadzone są badania na temat gotowości branży budowlanej do wdrożenia metodyki BIM – Building Information Modelling w Polsce.
  zobacz więcej>>

  8 września 2016

  Cykl spotkań eksperckich dotyczących metodyki Building Information Modeling

  Z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa, 27 września 2016 r. w MIB rozpoczyna się cykl spotkań eksperckich dotyczących stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.
  zobacz więcej >>


  Listopad/Grudzień 2015

  "BIM: Wdrożenie publiczne i wpływ na rynek"

  Wprowadzenie BIM do projektów realizowanych poprzez zamówienia publiczne to bardzo dobry pomysł. Realizowanie inwestycji z wykorzystaniem BIM pozwala obniżyć koszty, uniknąć pomyłek, oszczędza czas, a więc skutkuje bardziej racjonalnym gospodarowaniem publicznymi pieniędzmi."
  zobacz więcej >>  Kompas Inwestycji - Grudzień 2015

  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA

  "Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane – stosowanie technologii/procesów BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych” – relacja z konferencji UZP

  W dniu 4 grudnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy merytorycznej Stowarzyszenia „BIM dla polskiego Budownictwa” oraz nowo powstałego zespołu V4 BIM Task Group w ramach Grupy Wyszehradzkiej."
  zobacz więcej >>  Inżynier Budownictwa - październik 2015
  Urszula Kieller-Zawisza


  „Izby i związki organizacji budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej będą współpracowały przy wdrażaniu BIM”

  1–4 października br. odbyło się XXII Spotkanie Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
  Uczestnicy spotkania uznali za priorytet wdrożenie BIM w obszarze inwestycji publicznych w budownictwie, zgodnie z Dyrektywną Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r."

  zobacz więcej >>

  Wiadomości Projektanta Budownictwa
  Nr 2 2015

  „Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień – BIM a nowe trendy w zamówieniach – polskie doświadczenia”
  Konrad Majewski
  Doradca prawny
  M&S Doradcy Strategiczni


   

  „Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień
  – BIM a nowe trendy w zamówieniach – polskie doświadczenia”


  Skoro motorem napędowym państw należących do Unii Europejskiej ma być technologiczna oraz gospodarcza innowacyjność to podmioty publiczne powinny stymulować tego typu rozwiązania kierując strumień środków publicznych w kierunku innowacyjnych zamówień publicznych oraz innowacyjnych wykonawców."
  zobacz więcej >>  Rzeczpospolita

  13.12.2014
  Nowa forma projektowania 3D poprawi jakość inwestycji

  Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia krajowe związane z budową infrastruktury drogowej i kolejowej można zauważyć, że główną przyczyną naruszenia założeń finansowych i czasowych projektów były błędy popełnione na etapie przygotowania inwestycji. Zastosowanie systemu BIM pozwala na poprawienie jakości sporządzanych projektów i ograniczenie ryzyka – pisze Michał Pietuszko, radca prawny w kancelarii DLA Piper."
  zobacz więcej >>

     Rzeczpospolita

  6.11.2014
  System 3D wkracza do przetargów

  Dzięki nowej formie projektowania w systemie 3D, zamawiający od razu widzi to co zamawia i ma możliwość wprowadzenia zmian na etapie projektowania inwestycji a nie jej budowy. To nowoczesne narzędzie zapewni większą efektywność udzielania zamówień – pisze „Rzeczpospolita.”
  zobacz więcej >>

   
  Wiadomości Projektanta Budownictwa
  Nr 8-9 2014

  Wnioski z XVII Konferencji IPB i PIIB
  "Inwestycje budowlane w latach 2014 - 2020"

  Wnioski z XVII Konferencji IPB i PIIB "Inwestycje budowlane w latach 2014 - 2020"

  W oparciu o postulaty zawarte w referatach oraz przebiegu dyskusji, organizatorzy Konferencji przedstawiają poniżej wnioski pod rozwagę organów legislacyjnych i władzy wykonawczej kraju.
  1. BIM w krajowym otoczeniu inwestycyjnym.
  Technologia BIM wg danych międzynarodowych optymalizuje proces inwestycyjne, obniża koszty budów o 20 do 30%. Zachodzi bezwzględna konieczność wprowadzenia jej do praktyki procesów inwestycyjnych w Polsce."

  zobacz więcej >>


     Builder 6 ’2014
  Dodatek "Oprogramowanie dla budownictwa"

  doc. dr inż. Ksawery Krassowski
  Prezes Izby Projektowania Budowlanego

  Starania o BIM"

  BIM to znacząy postęp technologiczny w budownictwie. Wdrożenie tej technologii do przedsiębiorstw i organizacji uczestnicząych w procesie inwestycyjno-budowlanym wpłynie znacząo na podniesienie ich konkurencyjności w branży budowlanej. Przedsiębiorstwa i kraje, które jej nie wdrożą, staną się mniej konkurencyjne. /.../ Uznaliśmy, że także w Polsce powinno się jak najszybciej podjąć działania na rzecz wdrożenia technologii BIM do działalności inwestycyjno-budowlanej, w tym głównie w odniesieniu do inwestycji realizowanych jako zamówienia publiczne."
  zobacz więcej >>

     Materiały Budowlane 3 ’2014
  mgr inż. Piotr Miecznikowski – TCiPM.pl,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  BIM dla Polskiego BUDOWNICTWA.pl

  „BIM – wyzwania w obszarze Prawa budowlanego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych”

  „W styczniu 2014 r. usłyszeliśmy o przyjętej dyrektywie dotycząej zamówień publicznych, z której wynika, że Komisja Europejska rekomenduje stosowanie elektronicznych rozwiązań w obszarze modelowania informacji o inwestycji. Niestety należy ubolewać, że w zapisach pojawia się stwierdzenie, że kraje członkowskie mogą, ale nie muszą, wdrożyć te technologie. Skoro jednak możemy skorzystać z doświadczeń innych, które pokazują wymierne efekty wprowadzonych zmian, jeżeli możemy zredukować marnotrawstwo oraz ograniczyć przekraczanie budżetów i zakładanych harmonogramów realizacji, to dlaczego nie skorzystać."
  zobacz więcej >>
 • Jak obliczyć wartość technologii BIM? Jak rozpocząć pilotażowy projekt BIM?
  Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższych opracowaniach.  Podręcznik BIM - Jak obliczyć wartość technologiiBIM?

  POBIERZ DOKUMENT >>

  Jak obliczyć wartość technologii BIM? Poznaj strategiczny wskaźanik zwrotu z inwestycji (ROI).
  Zachęcamy do pobrania powyższego opracowania, dzięki któremu dowiesz się, jak wiodące w branży firmy odnoszą się do ROI z wdrożenia BIM.

  Ocenisz zasadność wyliczania zwrotu z inwestycji w BIM w projektowaniu, procesie budowy i zarządzaniu cyklem życia obiektu. Oszacujesz biznesowy wymiar ROI z wdrożenia procesów BIM, rozważysz wpływ wprowadzenia zmian we własnych procesach projektowych.

   
  Podręcznik BIM - Rozpocznij przygodę z BIM.

  POBIERZ DOKUMENT >>

  Rozpocznij przygodę z BIM. Nadszedł czas na Twój pilotażowy projekt BIM!
  Przejście na BIM może sprawiać wrażenie trudnego zadania. Niniejszy dokument zawiera praktyczne wskazówki pomocne we wdrażaniu technologii BIM w Twojej firmie.

  Pomyślne wdrożenie technologii BIM wymaga starannego i zorganizowanego przygotowania, uwzględniającego wiele zintegrowanych czynników mających wpływ na działalność biznesową firm.

   
  Podręcznik BIM - Podręcznik integracji CAD z BIM

  POBIERZ DOKUMENT >>

  Podręcznik integracji CAD z BIM
  W miarę jak coraz więcej projektów skłania się ku BIM, użytkownicy AutoCAD chcą dołączyć do procesów BIM. Czy to oznacza pożegnanie z Autodesk AutoCAD? Nie! Możesz powitać BIM z oprogramowaniem Autodesk Revit i dalej używać AutoCAD. Podręcznik integracji CAD z BIM podpowie jak to zrobić, instrukcje w tym podręczniku poprowadzą Cię krok po kroku:

  - Przez tworzenie projektów w Revit.
  - Export danych i kreślenie elementów.
  - Dołączanie detali DWG modeli Revit.

   
  Podręcznik BIM - Komunikacja projektowa

  POBIERZ DOKUMENT >>

  BIM i komunikacja projektowa
  Jak wykorzystać BIM do komunikacji ze współpracownikami, wykonawcami i klientami? Jak tworzyć fotorealistyczne obrazy, profesjonalne wizualizacje i wirtualne spacery, które doskonale komunikują zamierzenia projektowe? Jak ułatwić odbiorcom zrozumienie, w jaki sposób projekt wpisze się w otoczenie i w jaki sposób będą na siebie wzajemnie oddziaływać?

  Odpowiedź na te pytania można znaleźć w bezpłatnej publikacji "BIM i komunikacja projektowa"

   
  BIM – polska perspektywa

  POBIERZ DOKUMENT >>

  BIM – polska perspektywa - raport z badania
  Zachęcamy do zapoznania się z raportem „BIM – polska perspektywa”, który ma na celu określenie poziomu znajomości i stosowania metodyki BIM wśród kadry zarządzającej oraz decydentów z branży architektoniczno – budowlanej. Najważniejsze wnioski:
  -BIM jest bardziej rozpowszechniony w większych biurach (56,5% wobec 46% ogółem).
  -BIM jest popularniejszy wśród młodszych stażem reprezentantów branży.
  -Korzyści wynikające ze stosowania BIM są powszechnie podzielane. Dominującą obserwacją było tworzenie projektów lepszej jakości oraz możliwość minimalizowania błędów – zarówno projektowych jak i realizacyjnych.


  Dowiedz się, czym jest BIM w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych?

     POBIERZ DOKUMENT >>

  BIM dla infrastruktury – myśl przyszłościowo!
  Pobierz ebook i dowiedz się, jak dokonać strategicznej zmiany sposobu pozyskiwania nowych zleceń i zarządzania nimi dzięki rozwiązaniom BIM dla infrastruktury.

   

   


  POBIERZ DOKUMENT >>

  Jak mierzyć wartość BIM dla infrastruktury?
  Analizy przykładów pokazują wiele zalet, które potwierdzają wartość rozwiązania BIM:

  • Oszczędność kosztów
   “W przybliżeniu 25-procentowe oszczędności w zakresie przygotowywania przekrojów.” - inżynier w firmie Cole Engineering
  • Oszczędność czasu
   “Stosowanie procesów BIM w projektach infrastrukturalnych pozwoliło nam zmniejszyć nakład pracy o 30 procent.” - wiceprezes, American Structurepoint
  • Lepsze rezultaty
   “Modelowanie BIM zapewniło nam dokładną reprezentację autostrady i możliwość głębszego zrozumienia projektu podczas jego tworzenia.” - inżynier, Skanska Balfour Beatty Joint Venture

   

   


  POBIERZ DOKUMENT >>

  Ramy wdrożenia BIM
  Poznaj ogólne ramy wdrażania technologii BIM w infrastrukturze.

   

   


  POBIERZ DOKUMENT >>

  Najważniejsze etapy wdrożenia BIM w infrastrukturze.
  Zapoznaj się z podstawami procesu wdrażania, aby odpowiednio zaplanować cykl zmian w swojej firmie.

   

   


  POBIERZ DOKUMENT >>

  Czy inżynieria lądowa i wodna jest na wymarciu?
  Czy inżynieria lądowa i wodna jest na wymarciu? Szanse i zagrożenia dla sektora inżynierii lądowej i wodnej.

   

   


  POBIERZ DOKUMENT >>

  BIM w infrastrukturze – dowiedz się jak to zrobić?
  Pobierz bezpłatny e-Book „BIM dla projektów infrastrukturalnych w 10 krokach” i zaplanuj wdrożenie BIM w swoich projektach. Dowiedz się, w jaki sposób BIM może pomóc w utrzymaniu konkurencyjności.

   

   
 • BIM dla producentów
  • Jesteś producentem materiałów wykorzystywanych przez branżę architektoniczno-budowlaną?
  • Chcesz zwiększyć zyski i udostępnić portfolio swoich produktów projektantom pracującym w technologii BIM?
  Dzięki naszym rozwiązaniom zwiększysz zasięg swojej marki i pozyskasz nowych klientów!

  Przygotujemy biblioteki Twoich produktów zgodne z wymogami technologii BIM - model 3D wraz z parametrami katalogowymi.
  Pomożemy Ci w dotarciu do projektantów na całym świecie, dzięki aplikacji GRAITEC PowerPack for Revit.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:
  BIM@robobatpolska.pl
Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.