Firma Robobat Polska wprowadziła na rynek nowe wersje kalkulatorów z rodziny BIMware MASTER.
Kalkulatory BIMware MASTER mają formę łatwych w użyciu aplikacji służących do szybkiego obliczania i wymiarowania
pojedynczych elementów konstrukcji. Wszystkie obliczenia są prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami EUROKOD.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą nowości i ulepszeń oraz do pobrania w pełni funkcjonalnych
30-dniowych wersji programów z Centrum Pobierania.   
LISTA WYBRANYCH NOWOŚCI:

BIMware MASTER EC2 Żelbet 2014
 
 • Nowy moduł Ekspertyza Przekroju
  • Opcja służy do prowadzenia analizy przekroju o dowolnym kształcie z dowolnie zdefiniowanym rozkładem zbrojenia.
  • Kształt przekroju może być definiowany przy użyciu automatycznych generatorów typowych kształtów, jak również poprzez określenie współrzędnych punktów.
  • Zbrojenie definiowane jest poprzez rozmieszczenie dowolnej liczby prętów w przekroju z możliwością precyzyjnego określenia ich położenia.
  • Analiza prowadzona jest dla zdefiniowanej listy obciążeń działających na analizowany przekrój (siła osiowa i momenty zginające), osobno dla SGN i SGU.
  • Dla obciążeń SGN wyznaczane są naprężenia i odkształcenia we wszystkich prętach zbrojenia oraz prezentowana jest graficznie strefa ściskana.
  • Dla obciążeń SGU wyznaczane są:
   • w stanie niezarysowanym – faza I:  naprężenia i odkształcenia w stali, wartości naprężeń w wierzchołkach przekroju oraz informacje o charakterystykach przekroju niezarysowanego;
   • w stanie zarysowanym – faza II: naprężenia i odkształcenia w stali, rozkład strefy ściskanej (w formie graficznej), maksymalne naprężenie w betonie oraz informacje o charakterystykach przekroju zarysowanego.
 • W module „Obliczenia dla słupów” wprowadzono możliwość określenia parametrów wyboczeniowych dla obu kierunków słupa jednocześnie.
   
 • W module „Belka wieloprzęsłowa” wprowadzono wyznaczanie ugięcia dla przypadków SGU z uwzględnieniem parametrów reologicznych (uwzględnienie zarysowania przekroju).
   
 • Modyfikacja analizy dwukierunkowego zginania dla przekrojów. Wprowadzono zmiany w algorytmie oraz sposób wprowadzania danych i wyświetlania wyników. Zmiany umożliwiają uzyskanie wartości momentów zginających dla zadanego zbrojenia i zadanej siły ściskającej. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie wyniku dla kierunku określonego przez wprowadzony mimośród.
Drobniejsze nowości i modyfikacje:
 • W module Analiza przekroju wprowadzono dodatkowy wynik – równoważnik betonowy. Jest to stosunek modułu sztywności stali do modułu sztywności betonu. Wartość ta jest pomocna podczas analizy przekroju z uwzględnieniem parametrów reologicznych.
 • Zmiana domyślnej wartości ciężaru własnego betonu (z 24.53 kN/m3 na 25 kN/m3).
 • Umożliwienie automatycznego wyświetlanie wykresów interakcji po obliczeniach analizy nośności przekroju ze ściskaniem/rozciąganiem mimośrodowym.
 • Poprawa rozmieszczenia wyników w modułach analizy przekroju (dzięki temu nie trzeba będzie używać suwaka pionowego podczas przeglądania niektórych wyników).

 

BIMware MASTER EC3 Połączenia Stalowe 2014 

 • Kluczowe nowości
  • Możliwość definicji i prowadzenie obliczeń dla wielu przypadków obciążeń jednocześnie
  • Możliwość importu danych z ARSA (Autodesk Robot Structural Analysis) do kolejnych pięciu połączeń
 • Inne nowości i ulepszenia
  • Rozbudowa połączenia Węzeł rurowy o analizę nośności spoin.
  • Rozszerzenie analizy nośności blach nakładek w połączeniu nakładkowym
  • Możliwość definicji górnej krawędzi blachy doczołowej poniżej górnej krawędzi belki, w połączeniu doczołowym Belka/Słup.
  • Rozszerzenie importu danych z ARSA dla połączeń w których import był już obsługiwany, o mechanizm wczytywania wszystkich przypadków obciążeń jednocześnie.

BIMware MASTER EC7 Fundamenty 2014  
 • Import sił z ARSA (Autodesk Robot Structural Analysis 2014);
  • Opcja umożliwia import węzłowych reakcji podporowych z programu ARSA do tabeli obciążeń Master EC7 Fundamenty;
  • Import polega na selekcji węzła (lub węzłów) w ARSA, a następnie wywołaniu polecenia do importu w Master EC7 Fundamenty;
  • Możliwy jest dowolny wybór przypadków obciążeń i/lub kombinacji do importu;
  • Możliwy jest import reakcji od wielu węzłów podporowych jednocześnie ( zaimportowane zostaną wartości reakcji od wszystkich węzłów, co umożliwi analizę fundamentu na obwiednie tych sił);
  • Import sił odbywa się przy uruchomionym programie ARSA;
  • [Import sił jest obsługiwany dla fundamentów typu Stopa fundamentowa pod jeden słup][Import nie jest obsługiwany dla fundamentów typu Ława fundamentowa oraz Stopa fundamentowa pod dwa słupy].
 • Możliwość tworzenia własnej bazy danych gruntów:
 • możliwość dodawania własnych gruntów do bazy danych;
 • możliwość utworzenia własnej bazy z danymi gruntów oraz zapisu i odczyty tej bazy do pliku.
Ulepszenia:
 • Zmiana domyślnej wartości ciężaru własnego betonu (z 24.53 kN/m3 na 25 kN/m3)


Rodzinę BIMware MASTER uzupełniają kalkulatory:


Osoby zainteresowane ofertą kalkulatorów BIMware MASTER zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym

Jeśli mają Państwo sugestie, dotyczące kierunku rozwoju naszego oprogramowania, prosimy o kontakt: serwis@robobatpolska.pl


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.